ศาลเจ้าฟูจิซัง ฮอนกู เซนเง็น ไทฉะ จังหวัดชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

  • อ่าน (627)
  • By Webmaster Webmaster
  • 18:24:01 | 21 เม.ย. 2566

ศาลเจ้าฟูจิซัง ฮอนกู เซนเง็น ไทฉะ จังหวัดชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

Fujisan Hongu Sengen Taisha Shrine, Shizuoka, Japan

Fujisan Hongu Sengen Taisha Shrine

             ศาลเจ้าฟูจิซัง ฮอนกู เซนเง็น ไทฉะ (Fujisan Hongu Sengen Taisha) ศาลเจ้าอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี สร้างขึ้นเพื่อเป็นการบวงสรวงเทพเจ้าของภูเขา เพื่อให้หยุดการปะทุของภูเขาไฟฟูจิในช่วงที่มีการระเบิด ถือเป็นศาลเจ้าที่สำคัญที่สุดของภูมิภาค

Fujisan Hongu Sengen Taisha Shrine

 

ประวัติ

             ศาลเจ้าฟูจิซัง ฮอนกู เซนเง็น ไทฉะ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของฐานภูเขาไฟฟูจิ ใกล้กับภูเขาโอมุโระ จังหวัดชิซูโอกะ (Shizuoka) ศาลเจ้าแห่งนี้มีอายุกว่า 1,000 ปี ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นการบวงสรวงเทพเจ้าของภูเขาเพื่อให้หยุดการปะทุของภูเขาไฟฟูจิในช่วงที่มีการระเบิด โดยสมัยที่ญี่ปุ่นปกครองโดยจักรพรรดิซุยจิน จักรพรรดิองค์ที่ 11 ผู้อัญเชิญเทพเจ้าอาซามะโนะโอกามิซึ่งสถิตอยู่ใต้ปากปล่องภูเขาไฟฟูจิมาสถิตอยู่ ณ เชิงเขา  เพื่อให้ทรงคุ้มภัยจากการเกิดภูเขาไฟระเบิดซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยเสียจนผู้คนเชื่อกันว่าภูเขาไฟฟูจิที่ถือว่าเป็นรูปหนึ่งของเทพเจ้านั้นทรงพิโรธ

             ภายในบริเวณศาลเจ้ามีสิ่งปลูกสร้างที่สำคัญ อาทิ ฮอนเดน (หอประชุมใหญ่) ของศาลเจ้า โดดเด่นด้วยประตูหอสองชั้น ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1604 โดยการบริจาคจากของโตกุงาวะ อิเอะยะสุ และได้มีการลงทะเบียนเป็นทรัพย์สินแห่งชาติทางวัฒนธรรม ศาลเจ้าแห่งนี้ยังเป็นแหล่งต้นซากุระที่มีอยู่มากราว 500 ต้น ซึ่งจะเบ่งบานให้ได้ชมความงามในฤดูใบไม้ผลิ ในบริเวณศาลเจ้าฟูจิซัง ฮอนกู เซนเง็น ไทฉะยังมีบ่อน้ำขนาดใหญ่ชื่อบ่อวาคุทามะอิเคะ ซึ่งน้ำในบ่อเกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ

             ศาลเจ้าฟูจิซัง ฮอนกู เซนเง็น ไทฉะ ถือเป็นศาลเจ้าที่สำคัญที่สุดของภูมิภาคและเป็นศาลเจ้าที่ชาวเมืองนี้ให้การเคารพบูชาอย่างมาก นอกจากนี้ศาลเจ้าฟูจิซัง ฮอนกู เซนเง็น ไทฉะ ยังเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกทางวัฒนธรรมภูเขาฟูจิด้วย

Fujisan Hongu Sengen Taisha Shrine
ศาลเจ้าฟูจิซัง ฮอนกู เซนเง็น ไทฉะ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของฐานภูเขาไฟฟูจิ จังหวัดชิซูโอกะ

Fujisan Hongu Sengen Taisha Shrine
ประตูสีแดงสดกับสถาปัตยกรรมอันสวยงามหมดจด

Fujisan Hongu Sengen Taisha Shrine
สะพานข้ามแม่น้ำบริเวณใกล้ๆ กับศาลเจ้า

Fujisan Hongu Sengen Taisha Shrine
เสาโทริอิของศาลเจ้าฟูจิซัง ฮอนกู เซนเง็น ไทฉะ

Fujisan Hongu Sengen Taisha Shrine
บรรยากาศสวยงาม สงบ รอบๆ ศาลเจ้า

Fujisan Hongu Sengen Taisha Shrine
ศาลเจ้าฟูจิซัง ฮอนกู เซนเง็น ไทฉะ มีอายุกว่า 1,000 ปี 

Fujisan Hongu Sengen Taisha Shrine
ศาลเจ้าแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อบวงสรวงเทพเจ้าของภูเขาให้หยุดการปะทุของภูเขาไฟฟูจิในช่วงที่ระเบิด

Fujisan Hongu Sengen Taisha Shrine
ภาพของภูเขาไฟฟูจิตั้งตระหง่านเป็นฉากหลังของศาลเจ้าฟูจิซัง ฮอนกู เซนเง็น ไทฉะ ขอบคุณภาพประกอบจาก http://fuji-hongu.or.jp/sen

 

การเดินทางจากสนามบินฮาเนดะไปยังศาลเจ้าฟูจิซัง ฮอนกู เซนเง็น ไทฉะ

             สนามบินฮาเนดะถือเป็นสนามบินหลักที่นักท่องเที่ยวนิยมใช้เป็นจุดเริ่มต้นการเดินทางท่องเที่ยวไปยังพื้นที่แถบภูเขาไฟฟูจิ

             - รถยนต์ จากสนามบินฮาเนดะไปยัง ศาลเจ้าฟูจิซัง ฮอนกู เซนเง็น ไทฉะ ระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 15 นาที

             - รถไฟ เริ่มต้นการเดินทางด้วยการนั่งรถไฟสาย Keikyu Line ไปลงที่สถานี Shinagawa Station แล้วต่อรถไฟสาย Tokaido-Sanyo Shinkansen ไปลงที่สถานี Mishima Station จากนั้นขึ้นรถไฟสาย Tokaido Line ไปลงที่ Fuji Station แล้วเปลี่ยนเป็นสาย Minobu Line เพื่อไปยัง Nishi-Fujinomiya Station รวมใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาที
 

เวลาทำการเปิด-ปิด

             เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 05.00 น. - 20.00 น. (เดือนเมษายน-กันยายน) เวลา 05.30 น. -19.30 น. (เดือนมีนาคม-ตุลาคม) เวลา 06.00 น. - 19.00 น. (เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์)
 

อัตราค่าเข้าชม

          ไม่เสียค่าเข้าชม

Fujisan Hongu Sengen Taisha Shrine
อนุสาวรีย์บุคคลสำคัญภายในบริเวณศาลเจ้าฟูจิซัง ฮอนกู เซนเง็น ไทฉะ
 

เวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว

             สามารถเที่ยวได้ตลอดปี

Fujisan Hongu Sengen Taisha Shrine
 

             นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยว ศาลเจ้าฟูจิซัง ฮอนกู เซนเง็น ไทฉะ สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                       ศาลเจ้าฟูจิซัง ฮอนกู เซนเง็น ไทฉะ จังหวัดชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

                       (Fujisan Hongu Sengen Taisha Shrine, Shizuoka, Japan)

                       ระดับความนิยม :

                       อัตราค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม

                       เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 05.00 น. -20.00 น. (เดือนเมษายน-กันยายน) 05.30 น. -19.30 น. (เดือนมีนาคม-ตุลาคม) 06.00 น. -19.00 น. (เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์)

                       ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

                       สถานที่ตั้ง : 1-1 Miya-machi, Fujinomiya-shi, Shizuoka, Japan

                       โทรศัพท์ : (+81) 544-27-2002

                       เว็ปไซต์ : http://fuji-hongu.or.jp

                       ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : เว็บไซต์องค์การการท่องเที่ยวญี่ปุ่น https://www.jnto.go.jp/eng/

                                                   เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชิซูโอกะ http://shizuoka-guide.com/english/

                                                   เว็บไซต์สำหรับตรวจสอบสภาพอากาศ https://www.accuweather.com/

                                                   เว็บไซต์การเดินทางขนส่งมวลชนของประเทศญี่ปุ่น http://www.hyperdia.com/

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

7 พิกัด...ชมใบไม้เปลี่ยนสีรอบภูเขาไฟฟูจิ

เมื่อเข้าใกล้ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี อีกหนึ่งฤดูยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวหลายๆคนไม่ควรพลาดที่จะเดินทางไปยังแดนอาทิตย์อุทัย เพื่อสัมผัสกับความงดงามของใบไม้ที่ต่างพากันผลัดเปลี่ยนสีสันอย่างสดใสสวยงาม ท่ามกลางบรรยากาศอันสุดแสนจะอบอุ่น และโรแมนติก ซึ่งในปี 2023 นี้ก็ได้มีการคาดการณ์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสีตามพื้นที่ต่างๆของประเทศ ให้นักท่องเที่ยวได้แพลนการเดินทางไปชมได้อย่างถูกช่วงค่ะ

อ่านต่อ

10 อันดับตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลก

นอกเหนือจากองค์ความรู้ และความสามารถของบุคลากรภายในประเทศ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่สามารถชี้วัดศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจได้แล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่บ่งชี้สถานะทางการเงินของประเทศได้ นั่นก็คือ โครงสร้างของอาคารที่ยิ่งใหญ่ สูงเสียดฟ้า สวยงามตระการตา และทันสมัย ที่ทำหน้าที่เป็นทั้งสถานปฏิบัติการ สถาบันการเงิน ที่พักอาศัย ตลอดจนเป็นจุดชมวิวสำคัญของเมืองในประเทศนั้นๆ วันนี้ Palanla จะพาไปชมตึกระฟ้าที่ถูกจัดอันดับว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกกันค่ะ

อ่านต่อ

10 ศาสนสถานแห่งศรัทธา...ที่ชื่อว่าสวยที่สุดในโลก

ศาสนสถานที่เราจะพาไปชมกันในวันนี้ ขึ้นชื่อว่าเป็นศาสนสถานที่มีความงดงามวิจิตรเป็นอันดับต้นๆของโลก มีทั้งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ และทั้งที่เกิดจากการรังสรรค์ของธรรมชาติ ซึ่งล้วนเป็นผลงานที่แสดงออกมาได้อย่างน่าทึ่งเลยละค่ะ และไม่เพียงแต่ความงดงามที่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด แต่กลับสะท้อนถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนพื้นเมือง และความศรัทธาของผู้คนออกมาได้เป็นอย่างดี จากองค์ประกอบทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาข้างต้น ถูกผสมผสานกันออกมาอย่างมีเสน่ห์และลงตัว จนได้รับการขนานนามว่าเป็น ศาสนสถานที่สวยงามที่สุดโลก และควรค่าแก่การไปเยือนเป็นอย่างยิ่งค่ะ

อ่านต่อ

พิพิธภัณฑ์เมืองโฮจิมินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

พิพิธภัณฑ์เมืองโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเมือง ภายในแสดงโบราณวัตถุในสมัยก่อนประวัติศาสตร์และเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับนครไซง่อนในอดีต

อ่านต่อ

ถนนหนังสือในนครโฮจิมินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

ถนนหนังสือในนครโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City Book Street) ไม่เพียงสร้างความประทับใจให้กับคนรักหนังสือเท่านั้น แต่ยังรวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาเยือน และนอกจากดื่มด่ำไปกับโลกแห่งหนังสือแล้ว ยังสามารถจิบเครื่องดื่มในบรรยากาศสงบๆ ได้อีกด้วย

อ่านต่อ

ถนนคนเดินบุยเวียน เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

ถนนคนเดินบุยเวียน (Bui Vien Walking Street) หรือมีอีกชื่อว่า “ย่านแบ็คแพ็คไซ่ง่อน ฟามงูเหลา” (Pham Ngu Lao) เป็น "ถนนยุโรป" ที่เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงที่สุดในเวียดนาม เป็นสถานที่ที่ต้องแวะเยี่ยมชมเมื่อมาเยือนเมืองไซ่ง่อนหรือโฮจิมินห์

อ่านต่อ

โรงละครโอเปร่า โฮจิมินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

โรงละครโอเปร่า โฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City Opera House) สถาปัตยกรรมยุคอาณานิคมฝรั่งเศสในเวียดนาม ที่มีอายุกว่า 300 ปี ในอดีตเคยมีบทบาทเป็นสำนักงานใหญ่ของสภาแห่งชาติเวียดนามใต้ ปัจจุบันยังคงทำหน้าที่เป็นโรงละครและสถานที่จัดแสดงงานต่างๆ

อ่านต่อ

โบสถ์ทันดินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

โบสถ์ทันดินห์ (Tan Dinh Church) โบสถ์สีชมพูอ่อนหวาน ที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโรมันโดยมีส่วนผสมของศิลปะโกธิกและเรอเนซองส์เป็นหลัก และยังเป็นโบสถ์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของนครโฮจิมินห์

อ่านต่อ

เจดีย์บู้ล่อง เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

เจดีย์บู้ล่อง (Buu Long Pagoda) ในเมืองโฮจิมินห์เป็นเจดีย์ที่สวยที่สุดในเวียดนาม โดยมีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมจากไทย พม่า อินเดีย และเวียดนามเอง เจดีย์ชนิดนี้มีเอกลักษณ์และไม่ค่อยพบในเวียดนาม คนท้องถิ่นตั้งชื่อเรียกให้ที่นี่ว่า “วัดไทย”

อ่านต่อ

อุโมงค์กู๋จี เมืองโฮจิมินห์ เวียดนาม

อุโมงค์กู๋จี (Cu Chi Tunnels) เป็นเครือข่ายอุโมงค์ใต้ดินขนาดใหญ่ที่ถูกใช้เป็นที่ตั้งของกองทัพและฐานปฏิบัติการของเวียดกง จนกระทั่งสหรัฐต้องถอนกำลังทหารออกจากเวียดนามใต้ในที่สุด

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ