15 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเมืองบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม

  • อ่าน (4,364)
  • By Webmaster
  • 05:41:25 | 7 ก.พ. 2566

15 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเมืองบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม

Top 15 Travel Destinations in Brussels, Belgium

 

             บรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงขนาดกะทัดรัด แต่คุณภาพเต็มล้นของประเทศเบลเยียมแห่งนี้ คือหนึ่งในเพชรเม็ดงามของทวีปยุโรป เพราะเปี่ยมไปด้วยความรุ่มรวยทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม งานศิลป์ ที่มีความยิ่งใหญ่ น่าค้นหา ส่วนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการปกครอง บรัสเซลส์ยังถือเป็นศูนย์กลางการดำเนินงานของสหภาพยุโรป (EU) เพราะเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป (Council of the European Union), คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ทำให้เมืองนี้ เป็นเหมือนบ้านหลังใหญ่ที่ทำหน้าที่ต้อนรับผู้มาเยือนได้อย่างเต็มภาคภูมิ

 
แผนที่ 15 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองบรัสเซลส์


1. จัตุรัสกร็อง ปลัส (Grand Place)

 

             จัตุรัสกลางที่เปรียบเสมือนใบหน้าอันเลอโฉมของเมืองบรัสเซลส์แห่งนี้ เป็นพื้นที่ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่แวดล้อมไปด้วยสถาปัตยกรรมทรงคุณค่า และสวยงามที่สุดของเมืองหลายหลัง โดยมีศาลาว่าการกับพิพิธภัณฑ์เมืองบรัสเซลส์ เป็นแลนด์มาร์กหลักที่นักท่องเที่ยวจะต้องมาเยี่ยมชมเวลามาเมืองบรัสเซลส์ และจัตุรัสแห่งนี้ยังเป็นศูนย์รวมมรดกทางวัฒนธรรมของบรัสเซลส์ที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น  ประติมากรรม ภาพเขียน  ฯลฯ ที่จัดแสดงอยู่ภายในอาคารของจัตุรัส โดยจัตุรัสกร็อง ปลัส แห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1998

ค่าเข้าชม : เข้าชมฟรี

เวลาเปิด-ปิด : ตลอดเวลา

ข้อมูลการเดินทาง : จากสถานีรถไฟกลางเมืองบรัสเซลส์ สามารถเดินไปยัง จัตุรัสกร็อง ปลัส ได้เลย

พิกัด GPS : 50°50'48.3"N 4°21'08.7"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ จัตุรัสกร็อง ปลัส ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=773


2. พิพิธภัณฑ์เมืองบรัสเซลส์ (Brussels City Museum)

 

             แมซง ดูว์ รัว ไม่เพียงเป็นอาคารมรดกโลกที่มีความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมเท่านั้น แต่ภายในยังมีพิพิธภัณฑ์ ซึ่งทำหน้าที่นำเสนอเรื่องราวในหลากหลายแง่มุมของเมืองบรัสเซลส์มาตั้งแต่ปี 1887 โดยมีของจัดแสดงอยู่กว่า 7,000 ชิ้น ทั้งงานประติมากรรม, ภาพวาด, สิ่งทอ, เครื่องแต่งกาย ฯลฯ มีนิทรรศการน่าสนใจหมุนเวียนมาสร้างอรรถรสให้กับผู้เข้าชมกันตลอดปี มีส่วนดำเนินงานด้านการวิจัย และรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของเมือง ที่ช่วยให้นักท่องเที่ยวเห็นถึงพัฒนาการที่ทำให้บรัสเซลส์กลายมาเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปได้อย่างชัดเจน

ค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ 8 ยูโร / ผู้สูงอายุ 6 ยูโร / นักเรียน-นักศึกษา 4 ยูโร / ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน เข้าชมฟรี

เวลาเปิด-ปิด : วันอังคาร – อาทิตย์ เวลา 10:00 – 17:00 น. (ปิดทุกวันจันทร์และวันที่ 1 ม.ค. / 1 พ.ค. / 1 และ 11 พ.ย. / 25 ธ.ค.)

ข้อมูลการเดินทาง : จากสถานีรถไฟกลางเมืองบรัสเซลส์ สามารถเดินไปยัง พิพิธภัณฑ์เมืองบรัสเซลส์ ได้เลย

พิกัด GPS : 50°50'49.1"N 4°21'10.0"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พิพิธภัณฑ์เมืองบรัสเซลส์ ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=777


3. ศาลาว่าการเมืองบรัสเซลส์ (Brussels Town Hall)

 

             ศาลาว่าการเมืองบรัสเซลส์คือนิยามแห่งความคลาสสิกของแท้ เพราะเป็นสิ่งก่อสร้างแห่งเดียวภายในจัตุรัสกร็อง ปลัส ที่โครงสร้างบางส่วนยังอยู่ในสถาปัตยกรรมกอธิคดั้งเดิมตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 15 และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ศาลาว่าการแห่งนี้ก็ผ่านการบูรณะ ปรับปรุง โดยสถาปนิกหลายคนที่มีแนวทางสถาปัตย์เป็นของตัวเอง ทำให้โครงสร้างต่างๆ ของตัวอาคาร ไม่ว่าจะเป็นหอระฆัง ปีกอาคาร ผนัง ห้องโถง ประติมากรรมประดับอาคาร ฯลฯ ล้วนมีเอกลักษณ์ ซึ่งได้มาจากการบ่มเพาะผ่านกาลเวลาอันยาวนาน จนเกิดเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอก ที่ถูกใช้เป็นแบบอย่างชั้นดีในการศึกษาพัฒนาการด้านศิลปกรรมในแขนงต่างๆ ของบรัสเซลส์ผ่านรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในศาลาว่าการ

ค่าเข้าชม : นักท่องเที่ยวสามารถซื้อบัตรเข้าชมในวันที่มีทัวร์นำเที่ยวที่โต๊ะประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเมืองบรัสเซลส์ ที่ตั้งอยู่ในสำนักงานประจำจัตุรัสกร็อง ปลัส (Grand Place Official) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://visit.brussels/en/

                - ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 5 ยูโร / นักเรียน – นักศึกษา และเด็ก (6 - 12ปี) 3 ยูโร / อายุต่ำกว่า 6 ปี เข้าชมฟรี

เวลาเปิด-ปิด : นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมศาลาว่าการเมืองบรัสเซลส์ได้ในวันอาทิตย์กับวันพุธ แบ่งเป็นรอบเวลา และโปรแกรมภาษาของไกด์นำทัวร์ที่แตกต่างกันสามภาษาดังนี้

                    - วันอาทิตย์ เวลา 10:00 น. (ภาษาดัตช์) / 12:00 น. กับ 14:00 น. (ฝรั่งเศส) / 11:00 น., 15:00 น.และ 16:00 น. (ภาษาอังกฤษ)

                    - วันพุธ เวลา 13:00 น. (ภาษาฝรั่งเศส) / 14:00 น. (ภาษาอังกฤษ) / 15:00 น. (ภาษาดัตช์)

ข้อมูลการเดินทาง : จากสถานีรถไฟกลางเมืองบรัสเซลส์ สามารถเดินไปยัง ศาลาว่าการเมืองบรัสเซลส์ได้เลย

พิกัด GPS : 50°50'47.7"N 4°21'07.2"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ศาลาว่าการเมืองบรัสเซลส์ ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=784


4. อาคารอะโตเมียม (Atomium Building)

 

             อาคารรูปทรงแปลกตาที่ได้ต้นแบบมาจากโครงสร้างการเรียงตัวกันของอะตอมซึ่งได้รับการยอมรับในแวดวงวิทยาศาสตร์ว่ามีความสมมาตร และงดงาม คืออาคารที่เป็นเครื่องหมายแห่งความสำเร็จของเบลเยียมในการก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับต้นๆ ของโลก โดยอาคารอะโตเมียมเปิดตัวครั้งแรกในงานเอ็กซ์โปครั้งที่ 17 และกลายเป็นสิ่งก่อสร้างที่ก้าวมาเป็นภาพจำสำคัญอีกแห่งของงานเวิลด์เอ็กซ์โป โดยปัจจุบันพื้นที่ภายในอาคารจะมีทั้งงานนิทรรศการ ร้านอาหาร จุดชมวิว ฯลฯ นับเป็นแลนด์มาร์กที่มีความล้ำหน้าทางสถาปัตยกรรมอยู่เสมอ แม้จะถูกสร้างมาแล้วกว่า 60 ปี

ค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ (18 - 65 ปี) ราคา 16 ยูโร / ผู้สูงอายุ (66+ ปี) ราคา 14 ยูโร / นักเรียน - นักศึกษา 8.5 ยูโร

เวลาเปิด-ปิด : เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10:00 – 18:00 น.

ข้อมูลการเดินทาง : จากสถานีรถไฟกลางเมืองบรัสเซลส์ ให้ขึ้นรถไฟสาย 1 หรือ สาย 5 เพื่อไปลงที่สถานี Beekkant Station แล้วต่อรถไฟสาย 6 ไปลงที่สถานี Heizel Station และเดินต่อไปอีกเล็กน้อยก็จะถึง อาคารอะโตเมียม

พิกัด GPS : 50°53'42.0"N 4°20'29.8"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ อาคารอะโตเมียม ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=774


5. ศูนย์การค้าแกลเลอรี รอยัล แซ็ง อูแบร์ (Galeries Royales Saint Hubert)

 

             ศูนย์การค้าที่ถูกใช้เป็นพื้นที่สังสรรค์ ช้อปปิ้ง ให้ความบันเทิงแก่เหล่าบุคคลชั้นสูงของเมืองบรัสเซลส์ในสมัยศตวรรษที่ 19 แห่งนี้ คือโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ และประสบความสำเร็จที่สุดครั้งหนึ่งของเมือง โดยได้รับการออกแบบอย่างงดงามในสถาปัตยกรรมยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา มีร้านค้า ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ ฯลฯ ที่ตั้งอยู่กับศูนย์การค้ามาตั้งแต่แรกเริ่ม และแทรกไปด้วยร้านค้าแบรนด์ดังประปราย โดยปัจจุบันศูนย์การค้าแห่งนี้ไม่เพียงเป็นแหล่งรวมความบันเทิงยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมซึ่งสามารถมาสัมผัสวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวบรัสเซลส์ที่สะท้อนอยู่ในทุกอณูของศูนย์การค้า

ค่าเข้าชม : เข้าชมฟรี

เวลาเปิด-ปิด : เปิดตลอดเวลา แต่ร้านต่างๆ ภายในศูนย์การค้าจะมีเวลาเปิด - ปิด ที่แตกต่างกันไป

ข้อมูลการเดินทาง : จากสถานีรถไฟกลางเมืองบรัสเซลส์ สามารถเดินไปยัง ศูนย์การค้าแกลเลอรี รอยัล แซ็ง อูแบร์ ได้เลย

พิกัด GPS : 50°50'53.1"N 4°21'19.0"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ศูนย์การค้าแกลเลอรี รอยัล แซ็ง อูแบร์ ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=785


6. สวนสาธารณะจูบิลี่ (Jubilee Park)

 

             พื้นที่สีเขียวขนาด 74 เอเคอร์แห่งนี้ คือสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่แวดล้อมไปด้วย สถาปัตยกรรม พิพิธภัณฑ์ อนุสรณ์สถาน มัสยิด ฯลฯ โดยมีความเขียวขจีของต้นไม้ ดอกไม้หลายสายพันธุ์ ที่ถูกออกแบบในภูมิสถาปัตย์สไตล์ฝรั่งเศส โดยส่วนที่มีชื่อเสียงที่สุดของสวนสาธารณะแห่งนี้ จะเป็นประตูชัยเมืองบรัสเซลส์ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อฉลองวาระครบรอบ 50 ปี การประกาศอิสรภาพของประเทศเบลเยียม เป็นประตูชัยทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนที่ล้อมด้วยปีกอาคารทรงสี่เหลี่ยมสำริด ซึ่งเป็นแลนด์มาร์กที่มีความงดงาม และทรงคุณค่าที่สุดแห่งหนึ่งของเมือง นอกจากนั้นปีกอาคารทั้งสองฝั่งยังถูกปรับให้เป็นพิพิธภัณฑ์น่าสนใจให้เข้าไปเยี่ยมชมได้ด้วย

ค่าเข้าชม : - สวนสาธารณะจูบิลี่ เข้าชมฟรี

                 - พิพิธภัณฑ์กองทัพและประวัติศาสตร์การทหาร ผู้ใหญ่ 10 ยูโร (19 ปี ขึ้นไป) / นักเรียน-นักศึกษา-ข้าราชการ 8 ยูโร ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.klm-mra.be/D7t/

                 - พิพิธภัณฑ์ศิลปะและประวัติศาสตร์ ค่าเข้าชมโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 4 ยูโร – 20 ยูโร ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวต้องการเข้าชม ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.artandhistory.museum/

                 - พิพิธภัณฑ์รถโบราณ ผู้ใหญ่ 12 ยูโร / ผู้สูงอายุ (65 ปี ขึ้นไป) 10 ยูโร / นักเรียน นักศึกษา และผู้พิการ 9 ยูโร / เด็ก (6 - 11 ปี เข้าชมฟรี) / เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี เข้าชมฟรี ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ https://www.autoworld.be/onthaal

เวลาเปิด-ปิด : - สวนสาธารณะจูบิลี่ เปิดตลอดเวลา

                     - พิพิธภัณฑ์กองทัพและประวัติศาสตร์การทหาร เปิดวันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 09:00 – 17:00 น. ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.klm-mra.be/D7t/

                     - พิพิธภัณฑ์ศิลปะและประวัติศาสตร์ วันอังคาร - วันศุกร์ เปิดเวลา 09:30 น. 17:00 น. / วันเสาร์-วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดเวลา 10:00 – 17:00 น. (ปิดทุกวันจันทร์และวันที่ 1 ม.ค. / 1 พ.ค. / 1 และ 11 พ.ย. / 25 ธ.ค.) ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.artandhistory.museum/

                     - พิพิธภัณฑ์รถโบราณ เปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา 10:00 – 18:00 น. ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.autoworld.be/onthaal

ข้อมูลการเดินทาง : จากสถานีรถไฟกลางเมืองบรัสเซลส์ ให้ขึ้นรถไฟสาย 1 หรือ สาย 5 ไปลงที่สถานี Schuman Station แล้วเดินต่อไปอีกประมาณ 250 เมตร ก็จะถึงสวนจูบิลี่

พิกัด GPS : 50°50'29.1"N 4°23'25.9"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สวนสาธารณะจูบิลี่ ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=786


7. แมนเนเกน พิส (Manneken Pis)

 

             หากถามหาเด็กชายที่ฮอตที่สุดในเมืองบรัสเซลส์เชื่อว่าประติมากรรมเด็กชายกำลังยืนปัสสาวะที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบรัสเซลส์ชิ้นนี้ ต้องปรากฏขึ้นมาเป็นที่หนึ่งแน่นอน เพราะนี่คือประติมากรรมที่ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ในการแสดงความเข้มแข็ง และสามัคคีของชาวบรัสเซลส์ มาตั้งแต่การรอดพ้นจากความเสียหายอย่างน่าอัศจรรย์ ในเหตุการณ์ปฏิวัติฝรั่งเศสปี 1695 โดยปัจจุบันแมนเนเกน พิส ยังรับบทบาทเป็นทูตสันถวไมตรีผ่านอาภรณ์ตามประเพณีพื้นเมืองหรือตามเทศกาลสำคัญในหลากประเทศทั่วโลก ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถหาชมคอลเลกชั่นเสื้อผ้าที่มีอยู่กว่า 1,000 ชุด ภายในพิพิธภัณฑ์เสื้อผ้าแมนเนเกน พิส ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันได้อีกด้วย

ค่าเข้าชม : - ประติมากรรมแมนเนเกน พิส (Manneken Pis) เข้าชมฟรี

                - พิพิธภัณฑ์เสื้อผ้าแมนเนเกน พิส (Garderobe Manneken pis) มีค่าเข้าชมสำหรับ ผู้ใหญ่ 10 ยูโร / ผู้สูงอายุ 6 ยูโร / นักเรียน - นักศึกษา 4 ยูโร / ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน เข้าชมฟรี (บัตรสามารถใช้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เมืองบรัสเซลส์ได้ด้วย)

เวลาเปิด-ปิด : - ประติมากรรมแมนเนเกน พิส (Manneken Pis) เปิดให้เข้าชมตลอดเวลา

                     - พิพิธภัณฑ์เสื้อผ้าแมนเนเกน พิส (Garderobe Manneken Pis) เปิดให้เข้าชมทุกวันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 10:00 น. – 17:00 น. (ปิด ทุกวันจันทร์และวันที่ 1 ม.ค. / 1 พ.ค. / 1 และ 11 พ.ย. / 25 ธ.ค.)

ข้อมูลการเดินทาง : จากสถานีรถไฟกลางเมืองบรัสเซลส์ สามารถเดินไปยัง พิพิธภัณฑ์เสื้อผ้าแมนเนเกน พิส และประติมากรรมแมนเนเกน พิส ได้เลย

พิกัด GPS : 50°50'42.0"N 4°21'00.0"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประติมากรรมแมนเนเกน พิส และพิพิธภัณฑ์เสื้อผ้าแมนเนเกน พิส ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=783


8. มินิ ยุโรป (Mini Europe)

 

             เมืองจำลองขนาด 300,000 ตารางฟุต แห่งนี้ คือพื้นที่ซึ่งรวบรวมแบบจำลองที่เป็นแลนด์มาร์กสำคัญของสหภาพยุโรปเอาไว้มากมาย ทั้งสถาปัตยกรรม ซากอารยธรรม พื้นที่อนุรักษ์ทางธรรมชาติ อนุสรณ์สถาน เส้นทางคมนาคม ฯลฯ รวม 80 เมือง แบ่งเป็นแบบจำลองอาคาร 350 หลัง โมเดล 9,000 ชิ้น งานจิตรกรรม 33 ชิ้น และมีการใส่ระบบอินเทอร์แอคทีฟ ที่ทำให้แบบจำลองมีการเคลื่อนไหวเหมือนกับต้นแบบอย่างสมจริง ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่อิงตามพื้นที่จริงของสถานที่นั้นๆ เรียกว่าเป็นเมืองจำลองที่ทำให้เราเห็นภาพความน่าสนใจทางวัฒนธรรมของสหภาพยุโรปได้เป็นอย่างดี

ค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ (12 ปี ขึ้นไป) 17.30 ยูโร / เด็ก (11 ปี ลงไป) 12.30 ยูโร / เด็กที่สูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร เข้าชมฟรี

เวลาเปิด-ปิด : เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 10:00 – 18:00 น.

ข้อมูลการเดินทาง : จาก Brussels Station ให้ขึ้นรถไฟสาย 1 หรือ สาย 5 เพื่อไปลงที่สถานี Beekkant Station แล้วต่อรถไฟสาย 6 ไปลงที่สถานี Heizel Station และเดินต่อไปอีกเล็กน้อยก็จะถึง มินิ ยุโรป

พิกัด GPS : 50°53'38.7"N 4°20'20.1"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ มินิ ยุโรป ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=780


9. เมาท์ เดส อาร์ต (Mont des Arts)

 

             เนินเขาแห่งศิลปะที่เป็นศูนย์รวมทางวัฒนธรรมร่วมสมัยของเมืองบรัสเซลส์ ซึ่งมีทั้งพิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ศูนย์การประชุมบรัสเซลส์ โรงภาพยนตร์เก่าแก่ของเมือง สวนสาธารณะ โดยมีความโดดเด่นด้วยการออกแบบพื้นที่ให้มีความร่วมสมัย และด้วยพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ซึ่งเป็นที่ราบสูง ทำให้เป็นจุดชมวิวที่สามารถเห็นทัศนียภาพรอบเมืองบรัสเซลส์ได้อย่างชัดเจน ท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่นของสวนสาธารณะประจำเนินเขา ที่มีความเขียวขจี เหมาะต่อการมาเดินค้นหาแง่มุมน่าสนใจของเมืองบรัสเซลส์ที่สุด

ค่าเข้าชม : สถานที่ท่องเที่ยวภายในบริเวณ เมาท์ เดส อาร์ต จะมีอัตราค่าเข้าชมที่แตกต่างกันไป ดังนี้

                 - สวนสาธารณะเมาท์ เดส อาร์ต และหอจดหมายเหตุแห่งชาติของประเทศเบลเยียม เข้าชมฟรี

                 - หอสมุดแห่งชาติของประเทศเบลเยียม ต้องทำบัตรห้องสมุดโดยแบ่งเป็นระยะเวลาดังนี้ รายวัน 5 ยูโร / รายปี 25 ยูโร / นักเรียนและนักข่าว 15 ยูโร ต่อปี

                 - ศูนย์การประชุมเมืองบรัสเซลส์ สามารถเข้าไปเยี่ยมชมพื้นที่โดยรอบของอาคารได้ฟรี

                 - เบลเยียมรอยัลฟิล์มอาร์ไคฟ์ สามารถตรวจสอบรอบฉาย ราคา นิทรรศการหรืองานอีเว้นท์ และข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมของโรงภาพยนตร์ ได้ที่ http://cinematek.be/

เวลาเปิด-ปิด : สถานที่ท่องเที่ยวภายในบริเวณ เมาท์ เดส อาร์ต จะมีช่วงเวลาเปิด - ปิดที่แตกต่างกันไป ดังนี้

                     - สวนสาธารณะเมาท์ เดส อาร์ต เปิดให้เข้าชม ตลอดเวลา

                     - หอจดหมายเหตุแห่งชาติของประเทศเบลเยียม เปิดวันอังคาร - วันศุกร์ เวลา 08:30 – 16:30 น. (ปิดวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันจันทร์ และวันหยุดราชการ) http://www.arch.be/index.php?l=en

                     - หอสมุดแห่งชาติของประเทศเบลเยียม วันจันทร์ - วันเสาร์ เปิดเวลา 09:00 – 19:00 น. (วันอาทิตย์ เปิดเวลา 11:00 – 19:00 น.) https://www.kbr.be/en/

                     - ศูนย์การประชุมเมืองบรัสเซลส์ สามารถเข้าไปเยี่ยมชมพื้นที่ภายในศูนย์การประชุมได้ เวลา 08:30 – 18:30 น. https://www.square-brussels.com/en

                     - เบลเยียมรอยัลฟิล์มอาร์ไคฟ์ สามารถตรวจสอบรอบฉาย ราคา นิทรรศการหรืองานอีเว้นท์ และข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมของโรงภาพยนตร์ ได้ที่ http://cinematek.be/

ข้อมูลการเดินทาง : จากสถานีรถไฟกลางเมืองบรัสเซลส์ สามารถเดินไปยัง เมาท์ เดส อาร์ต ได้เลย

พิกัด GPS : 50°50'39.8"N 4°21'21.4"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เมาท์ เดส อาร์ต ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=782


10. โบสถ์นอทเทอร์ดัมซาบอน (Notre Dame du Sablon)

 

             โบสถ์โรมันคาทอลิกที่โดดเด่นที่สุดหลังหนึ่งของเมืองบรัสเซลส์ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 13 เป็นโบสถ์สถาปัตยกรรมกอธิคที่มีความประณีตทางด้านการออกแบบ และแฝงไปด้วยรายละเอียดทางศาสนาคริสต์ผ่านงานศิลป์ที่ปรากฏอยู่ทั่วโบสถ์ ทั้งปราการยอดแหลม, ภาพจิตรกรรมลงสี, หน้าต่างกรุด้วยกระจกสี, งานประติมากรรม ฯลฯ เรียกว่าเป็นมรดกทางศาสนาคริสต์ที่เปิดเผยแง่มุมทางประวัติศาสตร์ศาสนาของเมืองบรัสเซลส์ได้อย่างครบถ้วนทั้งสาระความรู้ และความอิ่มเอมจากความงดงามของตัวโบสถ์

ค่าเข้าชม : เข้าชมฟรี

เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์ - วันศุกร์ เปิดให้เข้าชมเวลา 10:00 – 18:00 น. (วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เลื่อนมาเปิดเวลา 09:00 น.)

ข้อมูลการเดินทาง : จากสถานีรถไฟกลางเมืองบรัสเซลส์ สามารถเดินไปยัง โบสถ์นอทเทอร์ดัมซาบอน ได้เลย

พิกัด GPS : 50°50'24.5"N 4°21'21.3"E                                      

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โบสถ์นอทเทอร์ดัมซาบอน ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=776


11. จัตุรัสเพลส โรเยลเล่ (Place Royale Square)

 

             อดีตศูนย์กลางการปกครองของประเทศเบลเยียมมานานกว่า 700 ปี นี้ คือจัตุรัสทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ที่แวดล้อมไปด้วยสถาปัตยกรรมนีโอคลาสสิกสำคัญหลายหลัง อย่าง พระราชวังหลวง, โบสถ์จัค เซอร์ คอร์เดนเบิร์ก, อาคารหลักของพิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์หลวงแห่งเบลเยียม ฯลฯ และบริเวณใจกลางจัตุรัสยังมีอนุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้าของกอดฟรีย์แห่งบูยง ประติมากรรมที่มีชื่อเสียงที่สุดชิ้นหนึ่งของเมืองบรัสเซลส์ ตลอดจนบริเวณใกล้เคียงยังมีสวนสาธารณะที่ให้นักท่องเที่ยวได้มานั่งพักผ่อน เวลามาเยี่ยมชมจัตุรัสได้อีก

ค่าเข้าชม : เข้าชมฟรี

เวลาเปิด-ปิด : เปิดตลอดเวลา

ข้อมูลการเดินทาง : จากสถานีรถไฟกลางเมืองบรัสเซลส์ สามารถเดินไปยัง จัตุรัสเพลส โรเยลเล่ ได้เลย

พิกัด GPS : 50°50'32.8"N 4°21'33.3"E                                      

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ จัตุรัสเพลส โรเยลเล่ ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=772


12. พิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์หลวงแห่งเบลเยียม (Royal Museum of Fine Arts of Belgium)

 

             พิพิธภัณฑ์ประจำชาติที่เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมขนาดใหญ่ ที่ถ่ายทอดเรื่องราวทางศิลปะซึ่งแบ่งออกเป็น 4 หมวดหลักอย่าง เพลง, สถาปัตยกรรม, ประติมากรรม, จิตรกรรม รวมกว่า 20,000 ชิ้น มีการแบ่งส่วนจัดแสดงออกไปตามความเหมาะสมของชิ้นงาน ผ่านพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อย 6 แห่งที่เชื่อมถึงกันด้วยอาคารกลางของพิพิธภัณฑ์ และมีส่วนจัดแสดงน่าสนใจมากมาย ทั้งผลงานของศิลปินเฟลมิชยุคเก่า หรือจะเป็นคอลเลกชั่นผลงานของเรอเน มากริต อาร์ตติสร่วมสมัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก เป็นต้น

ค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ (19 - 64 ปี) ราคา 10 – 15 ยูโร ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ต้องการเข้าชม / ผู้สูงอายุ (65 ปีขึ้นไป) ราคา 8 – 10 ยูโร ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ต้องการเข้าชม / นักเรียน-นักศึกษา ราคา 3 – 5 ยูโร ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ต้องการเข้าชม

เวลาเปิด-ปิด : - พิพิธภัณฑ์โอลด์มาสเตอร์ กับพิพิธภัณฑ์ฟิน เดอ ซิเคิล เปิดวันอังคาร – วันศุกร์ เวลา 10:00 – 17:00 น / วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 11:00 – 18:00 น.

                     - พิพิธภัณฑ์มากริต เปิดวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 10:00 – 17:00 น. / วันเสาร์-วันอาทิตย์   เวลา 11:00 – 18:00 น.

                     - พิพิธภัณฑ์เวียร์ต กับพิพิธภัณฑ์มิวเนียร์ เปิดวันอังคาร-วันศุกร์ เวลา 10:00 – 12:00 น. และ 12:45 – 17:00 น. / วันเสาร์-วันอาทิตย์ เปิดให้เข้าชมเฉพาะไกด์ของกลุ่มนักเรียน - นักศึกษา

                     - พิพิธภัณฑ์ทุกแห่ง ปิดทุกวันจันทร์ (ยกเว้นพิพิธภัณฑ์มากริต) และพิพิธภัณฑ์ภัณฑ์ในเครือพิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์หลวงแห่งเบลเยียมทั้งหมด ปิดทำการในวันที่ 1 ม.ค. / วันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือนม.ค. / 1 พ.ค. / 1 พ.ย. / 25 ธ.ค. และวันที่ 24 กับ 31 ธ.ค. พิพิธภัณฑ์จะปิดเวลา 14:00 น.

ข้อมูลการเดินทาง : จากสถานีรถไฟกลางเมืองบรัสเซลส์ สามารถเดินไปยัง พิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์หลวงแห่งเบลเยียม ได้เลย

พิกัด GPS : 50°50'31.1"N 4°21'28.5"E                                      

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์หลวงแห่งเบลเยียม ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=778


13. มหาวิหารเซนต์ไมเคิลและเซนต์กูดูลา (St. Michael and St. Gudula Cathedral)

 

             ศาสนสถานหลักที่ถูกใช้ประกอบพิธีสำคัญของเหล่าเชื้อพระวงศ์ และบุคคลสำคัญของประเทศมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 13 ถูกสร้างขึ้นมาในสถาปัตยกรรมกอธิคที่มีความโดดเด่นด้วยหอคอยสมมาตร มีการติดตั้งหน้าต่างกระจกสีบานใหญ่ ทั้งภายในมหาวิหารยังมีประติมากรรม, ภาพเขียน, อนุสรณ์สถานบุคคลสำคัญของประเทศ ฯลฯ นับเป็นมหาวิหารหลักที่มีเรื่องราวน่าสนใจรอให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมมากมาย

ค่าเข้าชม : เข้าชมฟรี

เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-วันศุกร์ เปิดเวลา 07:00 – 18:00 น. / วันเสาร์-วันอาทิตย์ เปิดเวลา 08:00 – 18:00 น.

ข้อมูลการเดินทาง : จากสถานีรถไฟกลางเมืองบรัสเซลส์ สามารถเดินไปยัง มหาวิหารเซนต์ไมเคิลและเซนต์กูดูลา ได้เลย

พิกัด GPS : 50°50'52.3"N 4°21'36.5"E                                      

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ มหาวิหารเซนต์ไมเคิลและเซนต์กูดูลา ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=779


14. โบสถ์เซนต์นิโคลัส (St. Nicholas Church)

 

             สิ่งก่อสร้างจากคริสตจักรหลังแรกๆ ที่ปรากฏขึ้นมาในหน้าประวัติศาสตร์ของเมืองบรัสเซลส์ โครงสร้างของโบสถ์จะมีความผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมโรมันกับกอธิคอย่างเป็นเอกลักษณ์ และอยู่คู่กับชุมชนมายาวนานกว่า 900 ปี ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถพบเห็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จัดแสดงอยู่ภายในโบสถ์มากมาย นับเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองบรัสเซลส์ที่ยังคงได้รับความนับถือ และใส่ใจดูแลอยู่จนถึงทุกวันนี้

ค่าเข้าชม : เข้าชมฟรี

เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์ - วันศุกร์ เปิดเวลา 10:00 – 17:30 น. / วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เปิดเวลา 09:00 – 18:00 น.

ข้อมูลการเดินทาง : จากสถานีรถไฟกลางเมืองบรัสเซลส์ สามารถเดินไปยัง โบสถ์เซนต์นิโคลัส ได้เลย

พิกัด GPS : 50°50'52.3"N 4°21'05.3"E                                      

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โบสถ์เซนต์นิโคลัส ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=774


15. เดอะ ไจแอนท์ วีล (The Giant Wheel)

 

             แลนด์มาร์กแห่งใหม่ในเมืองบรัสเซลส์ ที่รู้จักกันในนาม “The View” ได้รับการออกแบบและสร้างขึ้นโดยได้แรงบันดาลใจมาจากชิงช้าสวรรค์  “The Budapest Eye” กระเช้าชิงช้าสวรรค์ขนาดมหึมา ความสูง 55 เมตรจากพื้นดินแห่งนี้ คือที่ที่จะเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ชมวิวมุมสูงและดื่มด่ำกับบรรยากาศรอบๆ เมืองบรัสเซลส์ The View โดยด้านในแต่ละเคบินก็จะมี Audio presentation เกี่ยวกับเมืองบรัสเซลส์บรรยายให้นักท่องเที่ยวได้รับฟังในขณะที่วงล้อของกระเช้าหมุนนำชมทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองแห่งนี้ด้วย นอกจากวิวที่สวยงามรอบๆ แล้วในยามค่ำคืนที่ตัวของ The View เองก็จะมีการเปิดไฟประดับที่สวยงาม เรียกว่าเป็นจุดเช็กอินอีกแห่งหนึ่งที่คนมาเที่ยวบรัสเซลส์จะต้องไม่พลาด

ค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ ราคา 9 ยูโร เด็ก ราคา 5 ยูโร

เวลาเปิด-ปิด : เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 11:00 – 23:00 น.

ข้อมูลการเดินทาง : จากสถานีรถไฟกลางเมืองบรัสเซลส์ สามารถนั่งรถรางสาย 92, 93 ไปลงที่ป้าย Poelaert ได้เลย ใช้เวลาประมาณ 5 นาที 

พิกัด GPS : 50°50'16.8"N 4°21'07.3"E 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เดอะ ไจแอนท์ วีล ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=1047


ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/

                             เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวประเทศเบลเยียม http://walloniabelgiumtourism.co.uk/

                             เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองบรัสเซลส์ https://be.brussels/bruxelles

                             เว็บไซต์การเดินทางขนส่งมวลชนของเมืองบรัสเซลส์ http://www.stib-mivb.be/index.htm?l=fr

                             สกุลเงินที่ใช้ : ยูโร (EUR)

                             ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ https://www.xe.com/currencyconverter/

                            

                             สถานเอกอัครราชทูตเบลเยียมประจำประเทศไทย https://www.vfsglobal.com/belgium/thailand/Thai/customer-service.html
 

แอปพลิเคชั่นแนะนำสำหรับเรียกใช้บริการรถแท็กซี่ในเมืองบรัสเซลส์

           - Uber สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store (iOS) และ Play Store (Android)

           - Taxis Verts สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store (IOS) ลิงค์ และ Play Store (Android)
 

อัตราค่าบริการ (TAXI FARE)


อัตราค่าครองชีพ (DAILY COST)

สภาพอากาศ (WEATHER)

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

10 โบสถ์และมหาวิหารที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก

โบสถ์ และมหาวิหาร อีกหนึ่งสิ่งก่อสร้างที่ตั้งอยู่ทั่วทุกมุมโลก เปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของศาสนิกชน ล้วนสร้างขึ้นจากความเชื่อ และความศรัทธา บางสถานที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา บางสถานที่เปรียบเสมือนอนุสรณ์สร้างขึ้นเพื่อรำลึกเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งสถานที่แห่งนี้ไม่เพียงแต่ทำหน้าที่เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้น แต่ยังเป็นสถานที่ที่สามารถถ่ายทอดผลงานทางสถาปัตยกรรม และประติมากรรมออกมาได้อย่างงดงาม 10 โบสถ์และมหาวิหารที่ PALANLA จะพาไปชมในวันนี้ ถือว่าเป็นศาสนสถานที่ทั่วโลกให้การยอมรับว่ามีชื่อเสียงที่สุด

อ่านต่อ

15 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

กรุงลอนดอน (London) เป็นเมืองหลวงของประเทศอังกฤษ และสหราชอาณาจักร และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสหภาพยุโรป นอกจากมหานครแห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้ว ลอนดอนยังเต็มไปด้วยสีสันแห่งแฟชั่น และศิลปะ ทำให้ที่นี่เป็นเมืองที่มีอิทธิพลไปทั่วโลก และเป็นที่เข้าใจกันว่าปัจจุบันลอนดอนกลายเป็นเมืองสากลหลักของโลก วันนี้ Palanla จะพาไปชม 15 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในลอนดอน ประเทศอังกฤษที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง

อ่านต่อ

หอนาฬิกาบิ๊กเบน กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร (อังกฤษ)

หอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben) เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในลอนดอนที่มีชื่อเสียงก้องโลก และเป็นสมบัติล้ำค่าของประเทศอังกฤษมานานกว่า 160 ปี โดยแต่เดิมนั้นคำว่าบิ๊กเบนเป็นชื่อของระฆังใบที่ใหญ่ที่สุดในหอนาฬิกา เรียกอีกอย่างว่า “มหาระฆัง” หรือ “เดอะเกรทเบลล์” มีน้ำหนักถึง 13 ตัน

อ่านต่อ

ทัวร์รถบัสฮอฟออน ฮอฟออฟ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร (อังกฤษ)

ทัวร์รถบัสฮอฟออน ฮอฟออฟ (Hop-On Hop-Off) ในลอนดอน เป็นวิธีท่องเที่ยวที่จะเปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม และชมแลนด์มาร์กสำคัญต่างๆ ของกรุงลอนดอนได้อย่างเรียกว่าน่าจะครบถ้วนมากที่สุดรูปแบบหนึ่งจากบนรถบัสเปิดประทุน พร้อมหูฟังที่สามารถเลือกเสียงบรรยายได้ถึง 5 ภาษา โดยสามารถขึ้นและลงรถบัสนี้ ณ จุดจอดใดก็ได้ที่กำหนดไว้ กี่ครั้งก็ได้ตามที่ต้องการ

อ่านต่อ

ถนนออกซ์ฟอร์ด กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร (อังกฤษ)

ถนนออกซ์ฟอร์ด (Oxford Street ) หนึ่งในถนนช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของลอนดอน มีร้านขายสินค้าแบรนด์เนมขนาดใหญ่หลายแห่ง และยังมีร้านค้าขนาดใหญ่มากมายบนถนนสายนี้มากกว่า 300 ร้านค้า

อ่านต่อ

จัตุรัสรัฐสภา กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร (อังกฤษ)

จัตุรัสรัฐสภา (Parliament Square) เป็นจัตุรัสที่มีสนามหญ้าขนาดใหญ่ อาคารโดยรอบสวยงาม และมีรูปปั้นของบุคคลสำคัญของอังกฤษอยู่ทั่วจัตุรัส

อ่านต่อ

โซโห กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร (อังกฤษ)

มีคำกล่าวที่ว่า “หากมาลอนดอนเเล้วไม่ได้มาช้อปปิ้งที่ Soho ถือว่ายังเที่ยวไม่ครบ” เพราะย่านนี้รวมไว้ด้วยแหล่งช้อบปิ้งชั้นนำ และยังโดดเด่นด้วยร้านบูติกที่เรียกได้ว่าน่าสนใจที่สุดในลอนดอน

อ่านต่อ

เกล็นฟินแนน เวียดัคท์ เขตอินเวอร์เนส-ไชร์ ประเทศสกอตแลนด์

เกล็นฟินแนน เวียดัคท์ (Glenfinnan Viaduct) เป็นสะพานรถไฟคอนกรีตที่ยาวที่สุดของประเทศสกอตแลนด์ เส้นทางรถไฟนี้วิ่งระหว่างเมืองกลาสโกว์กับเมืองมัลเลก บรรยากาศสองข้างมีความสวยงามเป็นอย่างมากจากทิวทัศน์ของหุบเขา โดยเฉพาะบริเวณสะพานรถไฟที่ผ่านหมู่บ้านเกล็นฟินแนนที่จะมองเห็นทั้งหุบเขาและทะเลสาบน้ำจืดล็อกชิเอลอันกว้างใหญ่ สะพานรถไฟเกล็นฟินแนน เวียดัคท์ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่อง โดยโด่งดังมากที่สุดในภาพยนตร์เรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ที่ใช้เป็นฉากเส้นทางรถไฟไปฮอกวอตส์ ไฮไลท์การท่องเที่ยวที่นี่จะอยู่ในช่วงฤดูร้อนที่จะมีรถไฟจักรไอน้ำให้บริการตลอดเส้นทาง ซึ่งนอกจากจะได้ชมทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วยังได้บรรยากาศคลาสสิกของรถไฟอีกด้วย

อ่านต่อ

ปราสาทสเตอร์ลิง เมืองสเตอร์ลิง ประเทศสกอตแลนด์

ปราสาทสเตอร์ลิง (Stirling Castle) เป็นหนึ่งในปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในสกอตแลนด์ และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และทางสถาปัตยกรรมมากที่สุดอีกด้วย ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมยุคเรอเนซองส์กับสถาปัตยกรรมโกธิกตอนปลาย ทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมน่าประทับใจที่สุดในสกอตแลนด์ และควรค่าแก่การเที่ยวชมเป็นอย่างมาก โดยไฮไลท์ของการเที่ยวชมปราสาทแห่งนี้คือการเดินชมบริเวณโดยรอบอาคารต่างๆ บริเวณห้องโถงใหญ่ ชมพรมทอมือเจ็ดผืนบนผนังห้องโถงชั้นใน สำรวจห้องใต้ดินของพระราชวัง และสวนควีนแอนน์ นอกจากนี้ยังมีส่วนของนิทรรศการปราสาท แกลเลอรี และพิพิธภัณฑ์การทหารให้เที่ยวชมอีกด้วย

อ่านต่อ

7 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์

เมืองกลาสโกว์เป็นเมืองท่าริมแม่น้ำไคลด์ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของสกอตแลนด์ เมืองกลาสโกว์มีชื่อเสียงทางด้านสถาปัตยกรรมแบบวิกตอเรียนและศิลปะสไตล์อาร์ตนูโว ซึ่งเป็นมรดกตกทอดจากความรุ่งเรืองในศตวรรษที่ 18-20 ของเมืองอันเนื่องมาจากการค้าและการต่อเรือ ปัจจุบันเมืองกลาสโกว์เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมแห่งชาติ และเป็นที่ตั้งของสถาบันสำคัญต่างๆ และสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่น่าเที่ยวชม วันนี้ทาง Palanla จึงได้รวบรวม 7 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองกลาสโกว์มาฝากทุกท่านกันในบทความนี้

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ