โบสถ์กรอสมุนสเตอร์ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

  • อ่าน (2,912)
  • By Webmaster
  • 17:46:35 | 13 มิ.ย. 2565

 โบสถ์กรอสมุนสเตอร์ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

Grossmünster, Zurich, Switzerland

             โบสถ์กรอสมุนสเตอร์ (Grossmünster / Grossmunster Church) เป็นโบสถ์ขนาดใหญ่ที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามอีกหนึ่งแห่งริมฝั่งแม่น้ำลิมมัต (Limmat) ถือเป็นหนึ่งในโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ และยังเป็น 1 ใน 4 โบสถ์หลักของเมืองซูริค


ประวัติ

             โบสถ์กรอสมุนสเตอร์ เป็นโบสถ์สถาปัตยกรรมโรมาเนสก์นิกายโปรเตสแตนต์ ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำลิมมัต (Limmat) ในเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ถือเป็นหนึ่งในโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ และยังเป็น 1 ใน 4 โบสถ์หลักของเมืองซูริค อันได้แก่ โบสถ์ Fraumünster, โบสถ์ Prediger, โบสถ์ St. Peter’s และโบสถ์ Grossmünster แห่งนี้นั่นเอง

             ตามตำนานกล่าวว่า โบสถ์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยกษัตริย์โรมัน ชาร์เลอมาญ (Charlemagne) หลังจากที่ม้าของพระองค์คุกเข่าหน้าหลุมศพของนักบุญเฟลิกซ์ (Felix) และเรกูลา (Regula) นักบุญผู้คุ้มครองแห่งซูริค อย่างไรก็ตาม โบสถ์ที่เห็นในปัจจุบันเป็นโบสถ์ที่สร้างขึ้นใหม่ในศตวรรษที่ 12 และแล้วเสร็จในปีค.ศ. 1220 ต่อมาในปีค.ศ.1492 ก็ได้มีการสร้างหอคอยสูงสองยอดขึ้นด้วยไม้ ทว่าถูกเพลิงไหม้ไปในปี ค.ศ.1763 โดยหอคอยที่เห็นในปัจจุบันสร้างเสร็จเมื่อปีค.ศ.1787

             โบสถ์กรอสมุนสเตอร์มีจุดเด่นอยู่ที่หอคอยสูงคู่แฝด ด้านบนหอคอยยังเป็นจุดชมวิวเมืองในมุมสูงด้วย ส่วนภายในโบสถ์นั้นงดงามด้วยบานประตูแกะสลัก ศิลปะยุคกลาง หน้าต่างประดับกระจกสีวิจิตรตระการตา ผลงานของสิกมาร์ โพลก์ (Sigmar Polke) จิตรกรและช่างภาพชาวเยอรมัน นอกจากนี้ทางฝั่งทิศเหนือและทิศใต้ยังมีประตูทองสัมฤทธิ์หรูหราให้ได้ชม


โบสถ์กรอสมุนสเตอร์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำลิมมัต


โบสถ์กรอสมุนสเตอร์ถือเป็นหนึ่งในโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีจุดเด่นอยู่ที่หอคอยสูงคู่แฝด ด้านบนหอคอยยังเป็นจุดชมวิวเมืองในมุมสูงด้วย 


การเดินทางจากสนามบิน Zurich Airport ไปยังสถานีกลาง Zurich HB

             นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางจากสนามบิน Zurich Airport ไปยังสถานี Zurich HB ซึ่งเป็นสถานีกลางของเมืองซูริคได้โดย

             - รถยนต์ (Car) การเดินทางโดยรถยนต์จากสนามบิน Zurich Airport ไปยัง Zurich HB มีระยะทาง 10 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที

             - รถไฟ (Train) จากสนามบิน Zurich Airport นั่งรถไฟสาย S2, S16, S24, IC1, IR75 หรือ ECE 198 ไปยัง Zurich HB ใช้เวลา 9 นาที  


การเดินทางไปโบสถ์กรอสมุนสเตอร์

             - รถยนต์ (Car) จาก Zurich HB ไปยังโบสถ์กรอสมุนสเตอร์โดยรถยนต์ มีระยะทาง 1.6 กิโลเมตร ใช้เวลา 6 นาที

             - รถราง (Tram) จาก Zurich HB ไปยังโบสถ์กรอสมุนสเตอร์โดยรถราง ใช้เวลาโดยรวมประมาณ 7 นาที โดยสามารถนั่งสาย 4 ไปลงสถานี Helmhaus  หรือนั่งสาย 11, 13 ไปลงสถานี Paradeplatz แล้วเดินข้ามสะพานมา

             - การเดิน (Footpath) จาก Zurich HB เดินลงมาทางตอนใต้เพื่อไปยังโบสถ์กรอสมุนสเตอร์ มีระยะทาง 1 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินประมาณ 12 นาที


เวลาทำการเปิด – ปิด

             เดือนมีนาคม – ตุลาคม : วันจันทร์ – วันเสาร์ เปิดเวลา 10.00 – 18.00 น. วันอาทิตย์เปิดเวลา 12.00 – 18.00 น.

             เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ : วันจันทร์ – วันเสาร์ เปิดเวลา 10.00 – 17.00 น. วันอาทิตย์เปิดเวลา 12.00 – 18.00 น.


โบสถ์กรอสมุนสเตอร์ เป็นโบสถ์สถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ นิกายโปรเตสแตนต์


อัตราค่าเข้าชม

             ผู้ใหญ่ : 5 ฟรังก์สวิส

             เด็ก (อายุ 6 - 16 ปี) 2 ฟรังก์สวิส

             ผู้ถือบัตรซูริค : ฟรี


โมเดลจำลองโบสถ์กรอสมุนสเตอร์ที่อยู่บริเวณด้านนอกอาคาร


ข้อความอักษรเบรลล์ที่โมเดลจำลองโบสถ์กรอสมุนสเตอร์ 


สิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปเที่ยว
โบสถ์กรอสมุนสเตอร์

             ชมวิวเมืองซูริคในมุมสูงจากบนหอคอย และชมความงดงามด้านในของโบสถ์ อาทิ บานประตูแกะสลัก ศิลปะจากยุคกลาง รวมถึงหน้าต่างประดับกระจกสีผลงานของสิกมาร์ โพลก์ (Sigmar Polke) จิตรกรและช่างภาพชาวเยอรมัน


บรรยากาศดีๆ ริมแม่น้ำลิมมัต มองเห็นหอคอยสูงคู่แฝดอันโดดเด่นของโบสถ์กรอสมุนสเตอร์เป็นฉากหลัง


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

             สามารถเที่ยวได้ตลอดปี


             
นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยวชม โบสถ์กรอสมุนสเตอร์ สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                     โบสถ์กรอสมุนสเตอร์ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

                     (Grossmünster, Zurich, Switzerland)

                     ระดับความนิยม : 

                     อัตราค่าเข้าชม :  ผู้ใหญ่ : 5 ฟรังก์สวิส เด็ก (อายุ 6 - 16 ปี) 2 ฟรังก์สวิส ผู้ถือบัตรซูริค : ฟรี

                     เวลาทำการเปิด – ปิด : เดือนมีนาคม – ตุลาคม : วันจันทร์ – วันเสาร์ เปิดเวลา 10.00 – 18.00 น. วันอาทิตย์เปิดเวลา 12.00 – 18.00 น.

                                                       เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ : วันจันทร์ – วันเสาร์ เปิดเวลา 10.00 – 17.00 น. วันอาทิตย์เปิดเวลา 12.00 – 18.00 น.

                     ตั้งอยู่ที่ : กรอสมุนสเตอร์พลัทซ์ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

                     โทรศัพท์ : (+41) 44 250 66 51

                     เว็บไซต์ : -

                     ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/

                                                 ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวเมืองซูริค https://www.zuerich.com/en

                                                 ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์ https://www.myswitzerland.com/en/

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

15 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

กรุงลอนดอน (London) เป็นเมืองหลวงของประเทศอังกฤษ และสหราชอาณาจักร และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสหภาพยุโรป นอกจากมหานครแห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้ว ลอนดอนยังเต็มไปด้วยสีสันแห่งแฟชั่น และศิลปะ ทำให้ที่นี่เป็นเมืองที่มีอิทธิพลไปทั่วโลก และเป็นที่เข้าใจกันว่าปัจจุบันลอนดอนกลายเป็นเมืองสากลหลักของโลก วันนี้ Palanla จะพาไปชม 15 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในลอนดอน ประเทศอังกฤษที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง

อ่านต่อ

หอนาฬิกาบิ๊กเบน กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร (อังกฤษ)

หอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben) เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในลอนดอนที่มีชื่อเสียงก้องโลก และเป็นสมบัติล้ำค่าของประเทศอังกฤษมานานกว่า 160 ปี โดยแต่เดิมนั้นคำว่าบิ๊กเบนเป็นชื่อของระฆังใบที่ใหญ่ที่สุดในหอนาฬิกา เรียกอีกอย่างว่า “มหาระฆัง” หรือ “เดอะเกรทเบลล์” มีน้ำหนักถึง 13 ตัน

อ่านต่อ

ทัวร์รถบัสฮอฟออน ฮอฟออฟ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร (อังกฤษ)

ทัวร์รถบัสฮอฟออน ฮอฟออฟ (Hop-On Hop-Off) ในลอนดอน เป็นวิธีท่องเที่ยวที่จะเปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม และชมแลนด์มาร์กสำคัญต่างๆ ของกรุงลอนดอนได้อย่างเรียกว่าน่าจะครบถ้วนมากที่สุดรูปแบบหนึ่งจากบนรถบัสเปิดประทุน พร้อมหูฟังที่สามารถเลือกเสียงบรรยายได้ถึง 5 ภาษา โดยสามารถขึ้นและลงรถบัสนี้ ณ จุดจอดใดก็ได้ที่กำหนดไว้ กี่ครั้งก็ได้ตามที่ต้องการ

อ่านต่อ

ถนนออกซ์ฟอร์ด กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร (อังกฤษ)

ถนนออกซ์ฟอร์ด (Oxford Street ) หนึ่งในถนนช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของลอนดอน มีร้านขายสินค้าแบรนด์เนมขนาดใหญ่หลายแห่ง และยังมีร้านค้าขนาดใหญ่มากมายบนถนนสายนี้มากกว่า 300 ร้านค้า

อ่านต่อ

จัตุรัสรัฐสภา กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร (อังกฤษ)

จัตุรัสรัฐสภา (Parliament Square) เป็นจัตุรัสที่มีสนามหญ้าขนาดใหญ่ อาคารโดยรอบสวยงาม และมีรูปปั้นของบุคคลสำคัญของอังกฤษอยู่ทั่วจัตุรัส

อ่านต่อ

โซโห กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร (อังกฤษ)

มีคำกล่าวที่ว่า “หากมาลอนดอนเเล้วไม่ได้มาช้อปปิ้งที่ Soho ถือว่ายังเที่ยวไม่ครบ” เพราะย่านนี้รวมไว้ด้วยแหล่งช้อบปิ้งชั้นนำ และยังโดดเด่นด้วยร้านบูติกที่เรียกได้ว่าน่าสนใจที่สุดในลอนดอน

อ่านต่อ

เกล็นฟินแนน เวียดัคท์ เขตอินเวอร์เนส-ไชร์ ประเทศสกอตแลนด์

เกล็นฟินแนน เวียดัคท์ (Glenfinnan Viaduct) เป็นสะพานรถไฟคอนกรีตที่ยาวที่สุดของประเทศสกอตแลนด์ เส้นทางรถไฟนี้วิ่งระหว่างเมืองกลาสโกว์กับเมืองมัลเลก บรรยากาศสองข้างมีความสวยงามเป็นอย่างมากจากทิวทัศน์ของหุบเขา โดยเฉพาะบริเวณสะพานรถไฟที่ผ่านหมู่บ้านเกล็นฟินแนนที่จะมองเห็นทั้งหุบเขาและทะเลสาบน้ำจืดล็อกชิเอลอันกว้างใหญ่ สะพานรถไฟเกล็นฟินแนน เวียดัคท์ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่อง โดยโด่งดังมากที่สุดในภาพยนตร์เรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ที่ใช้เป็นฉากเส้นทางรถไฟไปฮอกวอตส์ ไฮไลท์การท่องเที่ยวที่นี่จะอยู่ในช่วงฤดูร้อนที่จะมีรถไฟจักรไอน้ำให้บริการตลอดเส้นทาง ซึ่งนอกจากจะได้ชมทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วยังได้บรรยากาศคลาสสิกของรถไฟอีกด้วย

อ่านต่อ

ปราสาทสเตอร์ลิง เมืองสเตอร์ลิง ประเทศสกอตแลนด์

ปราสาทสเตอร์ลิง (Stirling Castle) เป็นหนึ่งในปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในสกอตแลนด์ และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และทางสถาปัตยกรรมมากที่สุดอีกด้วย ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมยุคเรอเนซองส์กับสถาปัตยกรรมโกธิกตอนปลาย ทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมน่าประทับใจที่สุดในสกอตแลนด์ และควรค่าแก่การเที่ยวชมเป็นอย่างมาก โดยไฮไลท์ของการเที่ยวชมปราสาทแห่งนี้คือการเดินชมบริเวณโดยรอบอาคารต่างๆ บริเวณห้องโถงใหญ่ ชมพรมทอมือเจ็ดผืนบนผนังห้องโถงชั้นใน สำรวจห้องใต้ดินของพระราชวัง และสวนควีนแอนน์ นอกจากนี้ยังมีส่วนของนิทรรศการปราสาท แกลเลอรี และพิพิธภัณฑ์การทหารให้เที่ยวชมอีกด้วย

อ่านต่อ

7 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์

เมืองกลาสโกว์เป็นเมืองท่าริมแม่น้ำไคลด์ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของสกอตแลนด์ เมืองกลาสโกว์มีชื่อเสียงทางด้านสถาปัตยกรรมแบบวิกตอเรียนและศิลปะสไตล์อาร์ตนูโว ซึ่งเป็นมรดกตกทอดจากความรุ่งเรืองในศตวรรษที่ 18-20 ของเมืองอันเนื่องมาจากการค้าและการต่อเรือ ปัจจุบันเมืองกลาสโกว์เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมแห่งชาติ และเป็นที่ตั้งของสถาบันสำคัญต่างๆ และสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่น่าเที่ยวชม วันนี้ทาง Palanla จึงได้รวบรวม 7 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองกลาสโกว์มาฝากทุกท่านกันในบทความนี้

อ่านต่อ

สุสานกลาสโกว์ เมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์

สุสานกลาสโกว์ (Glasgow Necropolis) เป็นสุสานสไตล์วิกตอเรียนที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ยๆ ทางทิศตะวันออกของมหาวิหารกลาสโกว์ สุสานแห่งนี้เป็นที่ฝังศพของคนราวห้าหมื่นคน โดยมีทั้งสุสานธรรมดาไปจนถึงสุสานที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบอนุสรณ์ เช่น อนุสาวรีย์จอห์น เฮนรี อเล็กซานเดอร์ และอนุสาวรีย์ชาร์ลส์ เทนแนนต์ สุสานแห่งนี้เป็นหนึ่งในสุสานไม่กี่แห่งที่เก็บบันทึกข้อมูลผู้เสียชีวิต เช่น อาชีพ อายุ เพศ และสาเหตุการเสียชีวิต ปัจจุบันสุสานกลาสโกว์เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองกลาสโกว์ที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากไปเยือนในแต่ละปี เพราะเป็นสุสานเก่าที่มีสถาปัตยกรรมในรูปแบบอนุสรณ์สถานให้เที่ยวชมมากมายซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสุสานแห่งนี้นั่นเอง

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ