4 ถ้ำหินพุทธศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ของจีน

  • อ่าน (4,745)
  • By Webmaster
  • 15:50:42 | 28 ก.ย. 2564

4 ถ้ำหินพุทธศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ของจีน

 4 Great Buddhist Stone Caves in China

 

             แม้จะเดินทางผ่านกาลเวลาอันยาวนานมามากว่า 5,000 ปี ทว่าเรื่องราวในอดีตอันทรงคุณค่าและสถานที่สำคัญต่างๆ บนผืนแผ่นดินมังกร ก็ยังคงปรากฏร่องรอยทางวัฒนธรรมและนวัตกรรมให้เห็นอย่างเด่นชัดอยู่จนถึงปัจจุบัน รวมถึงถ้ำสลักหินอันงดงามวิจิตรแห่งต่างๆ ที่ถูกสรรค์สร้างขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์บนแผ่นดินอันไพศาลของแดนมังกร รอคอยให้ผู้คนเดินทางไปค้นหาและสัมผัสกับความน่าอัศจรรย์นี้กับ 4 ถ้ำหินพุทธศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ของจีน อันได้แก่ 1. ถ้ำหินมั่วเกา 2. ถ้ำหินหลงเหมิน 3. ถ้ำหินยฺหวินกัง / ถ้ำหินแกะสลักอวิ๋นกัง และ 4. ถ้ำหินม่ายจีซาน  

 
แผนที่แสดงตำแหน่ง 4 ถ้ำหินพุทธศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ของจีน


1. ถ้ำหินมั่วเกา (莫高窟 / Mogao Grottoes)

 

             ถ้ำหินมั่วเกา หรือถ้ำหินแกะสลักพระพุทธรูปพันองค์ ตั้งอยู่ในเขตตุนหวง เมืองจิ่วเฉวียน มณฑลกานซู่ ประเทศจีน ถ้ำมั่วเกาสร้างขึ้นตามคติความเชื่อในศาสนาพุทธ นิกายมหายาน โดยการเจาะ ขุดและแกะสลักหน้าผา เพื่อให้เป็นศาสนสถาน นอกจากนี้ภายในถ้ำยังเต็มไปด้วยงานประติมากรรม งานจิตรกรรม รวมถึงโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าต่อประวัติศาสตร์อีกมากมาย จึงได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2540 และถูกจัดให้เป็นหนึ่งในแหล่งปฏิมากรรมพุทธศิลป์ที่งดงามที่สุดในประเทศจีน ร่วมกับถ้ำอวิ๋นกัง (ยุหวินกัง) และถ้ำหลงเหมิน

             โดยในปัจจุบันได้มีการค้นพบถ้ำทั้งหมด 492 ถ้ำ และโบราณวัตถุอีกนับ 10,000 ชิ้น บนพื้นที่รวม 45,000 ตารางเมตร และในช่วงเวลาไม่นานมานี้ก็ยังค้นพบ “ถ้ำพระไตรปิฎกของชาวทิเบต” ซึ่งด้านในนั้นเต็มไปด้วยวัตถุโบราณเก่าแก่มากกว่า 5 หมื่นชิ้น กระทั่งทำให้ปัจจุบันมีหลักสูตรการเรียนใหม่เกิดขึ้นมาในจีน คือ หลักสูตรนักโบราณคดีเกี่ยวกับตุนหวง ถ้ำมั่วเกาแห่งนี้ถือเป็นสถานที่เก็บวัตถุโบราณล้ำค่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก

ฤดูกาลท่องเที่ยว : สามารถเที่ยวได้ตลอดปี ทั้งนี้ช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การท่องเที่ยวมากที่สุดคือช่วงเดือนเมษายน – ตุลาคม

พิกัด GPS : 40°02'29.3"N 94°48'32.9"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ถ้ำหินมั่วเกา ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=22


2. ถ้ำหินหลงเหมิน (龙门石窟 / Longmen Grottoes)

 

             ถ้ำหินหลงเหมิน (หลงเหมินสือคู) ตั้งอยู่ที่เมืองลั่วหยาง ในเขตมณฑลเหอหนาน ใจกลางของประเทศจีน เดิมในอดีตเมืองลั่วหยางคือนครหลวงที่มีราชวงศ์ผลัดกันขึ้นปกครอง 10 กว่าราชวงศ์ ถ้ำหินหลงเหมินเป็นกลุ่มถ้ำบนหน้าผา อันเป็นที่ตั้งของศิลปะพุทธศาสนาสุดประณีตยุคแรกในจีนที่มีอายุราว1,500 ปี โดยเริ่มสร้างใน พ.ศ.1014 ในรัชสมัยของ “ฮ่องเต้เสี้ยวเหวินตี้” แห่งราชวงศ์เว่ย ทั้งด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของถ้ำผาแห่งนี้ขนาบด้วยภูเขาโดยมีแม่น้ำอี๋สุ่ยไหลผ่านตรงกลาง มองดูคล้ายประตูที่มีมังกรโลดแล่นขนาบอยู่ จึงเป็นที่มาของชื่อถ้ำหินแห่งนี้ โดย “หลงเหมินฉือคู” นั้นแปลว่า ถ้ำผาประตูมังกร

             ความมหัศจรรย์ถ้ำผาหลงเหมินอยู่ที่จำนวนถ้ำยิบย่อยถึง 2,345 คูหา ประติมากรรมพุทธรูปอีก 100,000 กว่าองค์ ศิลาจารึก 2,500 แผ่น และเจดีย์ถึง 60 แห่ง ถ้ำหินแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของรูปสลักหินใบหน้าพระนางบูเช็กเทียนขนาดยักษ์หนึ่งเดียวในเมืองจีนด้วย องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ขึ้นทะเบียนให้ถ้ำหินหลงเหมินเป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2543  

ฤดูกาลท่องเที่ยว : สามารถเที่ยวได้ตลอดปี ทั้งนี้ช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การท่องเที่ยวมากที่สุดคือช่วงเดือนเมษายน – ตุลาคม

พิกัด GPS : 34°33'34.1"N 112°28'04.2"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ถ้ำหินหลงเหมิน ได้ที่https://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=1005


3. ถ้ำหินอวิ๋นกัง / ยุหวินกัง (云冈石窟 / Yun Gang Shi Ku/ Yungang Grottoes)
 

 

             ถ้ำหินอวิ๋นกัง / ยุหวินกัง เป็นกลุ่มถ้ำผาหินแกะสลักตามคติพุทธอันโด่งดังแห่งดินแดนมังกร ตั้งอยู่ที่เมืองต้าถง มณฑลซานซี ประเทศจีน ถ้ำหินแห่งนี้มีพื้นที่รวมกว่า 18,000 ตารางเมตร ภายในถ้ำและบริเวณใกล้เคียงเต็มไปด้วยงานจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรมที่สวยงามทรงคุณค่ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นรูปสลักพระโพธิสัตว์ ยักษ์ นางฟ้าที่งดงามอ่อนช้อยมีชีวิตชีวา และงานสลักบนยอดเจดีย์วิจิตรตระการตา ซึ่งนับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของประวัติศาสตร์จิตรกรรมจีน

             ณ ถ้ำแห่งนี้ได้มีการค้นพบช่องที่ถูกเจาะเป็นแท่นบูชากว่า 1,000 ช่อง และงานประฏิมากรรมกว่า 50,000 ชิ้น โดยชิ้นที่ใหญ่ที่สุดสูงถึง 17 เมตร ขณะที่ชิ้นที่เล็กที่สุดมีขนาดเพียงแค่ 2 เซนติเมตรเท่านั้น จากการที่ถ้ำหินอวิ๋นกัง / ยุหวินกังได้ผ่านประวัติศาสตร์มาเป็นเวลาหลายร้อยปี ทำให้งานศิลปะอันทรงคุณค่าภายในถ้ำแห่งนี้หลายชิ้นมีลักษณะผสมผสานกันของหลายราชวงศ์ ซึ่งจากความมหัศจรรย์ของสถานที่และงานศิลปะภายในเหล่านี้เอง ทำให้ถ้ำหินอวิ๋นกังได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2544 และถูกจัดให้เป็นหนึ่งในแหล่งปฏิมากรรมพุทธศิลป์ที่งดงามที่สุดในประเทศจีน         

ฤดูกาลท่องเที่ยว : สามารถเที่ยวได้ตลอดปี ทั้งนี้ช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การท่องเที่ยวมากที่สุดคือช่วงเดือนเมษายน – ตุลาคม

พิกัด GPS : 40°06'41.4"N 113°07'56.9"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ถ้ำหินอวิ๋นกัง / ยุหวินกัง ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=155


4. ถ้ำหินม่ายจีซาน (麦积山石窟 / Maijishan Grottoes)

 

             ถ้ำหินม่ายจีซาน มีความหมายถึง “กองรวงข้าวสาลี” ตามรูปลักษณ์ของภูเขาที่เหมือนรวงข้าวสาลีวางซ้อนกันอยู่ โดยตัวถ้ำนั้นตั้งอยู่ที่ระดับความสูงกว่า 150 เมตร บนหน้าผาสูงชัน ในเขตม่ายจี เมืองเทียนสุ่ย มณฑลกานซู่ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เป็นถ้ำหินอายุเก่าแก่กว่ากว่าพันปี มีประติมากรรมที่งดงามและโดดเด่นด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนัง โดยถ้ำแห่งนี้ถือเป็นถ้ำหินแกะสลักที่มีส่วนสำคัญต่อวัฒนธรรมเส้นทางสายไหมในอดีต สันนิษฐานว่าเริ่มสร้างถ้ำหินแห่งนี้ขึ้นครั้งแรกในช่วงปลายสมัยราชวงศ์ฉิน เมื่อคราวที่พุทธศาสนาจากอินเดียเข้าสู่จีนผ่านเส้นทางสายไหม โดยถ้ำหินม่ายจีซานนั้นอยู่ห่างจากเส้นทางสายไหมไปทางใต้เพียงไม่ถึง 1 ไมล์  

             ผลงานแกะสลักที่ถ้ำแห่งนี้ล้วนสร้างขึ้นด้วยฝีมือประณีตบรรจง โดยตลอดแนวหน้าผามีเพียงไม้กระดานแคบๆ ที่ทำเป็นทางเดินเชื่อมถ้ำต่างๆ เข้าด้วยกัน ปัจจุบันม่ายจีซานประกอบด้วยถ้ำน้อยใหญ่ 221 แห่ง พระพุทธรูปปั้น 194 องค์ พระพุทธรูปหินสลักกว่า 7,000 องค์ และภาพจิตรกรรมฝาผนังขนาดใหญ่กว่า 1,300 ตารางเมตร โดยถ้ำหินแกะสลักแห่งนี้โด่งดังด้านศิลปะการปั้นดินที่มีความงดงามระดับโลก และมีชื่อเสียงในฐานะ “หอนิทรรศการศิลปะประติมากรรมตะวันออก” ถ้ำหินม่ายจีซานยังถูกรวมอยู่ในรายชื่อ “จุดชมวิวม่ายจีซาน” ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ด้วย

ฤดูกาลท่องเที่ยว : สามารถเที่ยวได้ตลอดปี ทั้งนี้ช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การท่องเที่ยวมากที่สุดคือช่วงเดือนเมษายน – ตุลาคม

พิกัด GPS : 34°20'54.7"N 106°00'35.8"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ถ้ำหินม่ายจีซาน ได้ที่https://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=1004


ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้
 : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/

                   จองตั๋วรถไฟ (ภาษาจีน) http://www.12306.cn/mormhweb/

                   จองตั๋วรถไฟ (ภาษาอังกฤษ) https://english.ctrip.com/trains/

                   เว็บไซต์ถ้ำหินมั่วเกา http://www.mgk.org.cn/

                   เว็บไซต์ถ้ำหินหลงเหมิน http://www.lmsk.cn/index.asp

                   เว็บไซต์ถ้ำหินอวิ๋นกัง http://yungang.org/

                   เว็บไซต์ถ้ำหินม่ายจีซาน http://www.mjssk.cn

                   สกุลเงินที่ใช้ : หยวนจีน (CNY)

                   ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ https://www.xe.com/currencyconverter/

                   

                   ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน http://www.visaforchina.org/BKK_TH/

                   สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย http://www.chinaembassy.or.th/th/


อัตราค่าบริการแท๊กซี่ (TAXI FARE)


อัตราค่าครองชีพ (DAILY COST)


สภาพอากาศ (WEATHER)

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

14 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

โตเกียว (Tokyo) เป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นและยังครองตำแหน่งเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก จึงไม่น่าแปลกใจที่เมืองเก่าแก่ รุ่มรวยด้วยประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมแห่งนี้จะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายให้ผู้มาเยือนได้ชม ตลอดจนเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก และนี่คือ 14 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในโตเกียวที่ Palanla ได้รวบรวมมาฝากกัน

อ่านต่อ

ย่านอูเอโนะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ย่านอูเอโนะ (Ueno) ในโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นย่านประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะในมหานครโตเกียวของญี่ปุ่นมายาวนาน โดยเริ่มมีการสร้างรากฐานมาตั้งแต่ยุคเมจิ ปัจจุบันอูเอโนะเป็นย่านที่มีชีวิตชีวา ผสมผสานเสน่ห์ดั้งเดิมและความทันสมัยเข้าไว้ด้วยกัน รายล้อมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจหลายแห่ง

อ่านต่อ

ศูนย์กลางการเงินโลกเซี่ยงไฮ้ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

ศูนย์กลางการเงินโลกเซี่ยงไฮ้ (Shanghai World Financial Center) อาคารความสูง 492 เมตร ซึ่งเคยเป็นตึกสูงที่สุดในประเทศจีน ก่อนที่จะถูกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (Shanghai Tower) ชิงตำแหน่งนี้ไปครองในปี ค.ศ.2015

อ่านต่อ

วัดเต๋าฉินชี่ หยางเตี้ยน เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

วัดเต๋าฉินชี่ หยางเตี้ยน (Shanghai Qinci Yangdian Taoist Temple) แห่งเมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นวัดลัทธิเต๋าที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดในเซี่ยงไฮ้ สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 3

อ่านต่อ

เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ (Shanghai Tower) เป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศจีน กับความสูง 632 เมตร (2,073 ฟุต) ในย่านธุรกิจ Lujiazui ของเมืองเซี่ยงไฮ้

อ่านต่อ

11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดคานากาว่า ประเทศญี่ปุ่น

จังหวัดคานากาว่า (Kanagawa) เป็นเขตปกครองตนเองที่ตั้งอยู่ใน ภูมิภาคคันโต ของประเทศญี่ปุ่น จังหวัดนี้เป็นที่ตั้งของเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายเมืองด้วยกัน อาทิ คามาคุระ (Kamakura) โยโกฮาม่า (Yokohama) และฮาโกเน่ (Hakone)…Palanla ได้รวบรวมเอา 11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดคานากาว่า ตั้งแต่ชายหาด พระใหญ่ วัดเก่าแก่ ศาลเจ้า ไชน่าทาวน์ สวนสนุก อควาเรียม ทะเลสาบ ไปจนถึงกระเช้าลอยฟ้าและจุดชมภูเขาไฟฟูจิ มาไว้แล้วในบทความนี้

อ่านต่อ

สวนหลิวหยวน เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

สวนหลิวหยวน หรือ สวนสิงโต (Lion Forest Garden) เป็นสวนจีนโบราณที่สวยงาม ตั้งอยู่ในเมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน สวนแห่งนี้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของและชื่อหลายครั้งตลอดหลายศตวรรษ สวนหลิวหยวน ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสวนคลาสสิกที่สำคัญที่สุดของซูโจว และเป็นส่วนหนึ่งของ "สวนคลาสสิกของซูโจว" ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) ในปี ค.ศ.2000

อ่านต่อ

สวนจัวเจิ้ง เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

สวนจัวเจิ้ง (Humble Administrator’s Garden) เป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดในซูโจวและได้ชื่อว่าเป็นสวนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศจีนตอนใต้ สวนแห่งนี้ถูกใช้เป็นฉากหลังของภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์จีนหลายเรื่องด้วยกัน และได้รับการบันทึกให้เป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก (UNESCO) ในปี ค.ศ. 1997

อ่านต่อ

เนินเขาเสือ เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

เนินเขาเสือ หรือเนินหู่ชิว (Tiger Hill) ได้ชื่อว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในซูโจว นักท่องเที่ยวนิยมปีนขึ้นไปชมทิวทัศน์ธรรมชาติที่มีเสน่ห์และโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าของซูโจว ไม่ว่าจะเป็นหลุมศพโบราณ บ่อน้ำ เจดีย์ และห้องสมบัติ เหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสความสวยงามของทิวทัศน์ในวรรณคดีจีนโบราณ โดยที่นี่ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) ด้วย

อ่านต่อ

ทะเลสาบจินจี เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

ทะเลสาบจินจี (Jinji Lake) ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในซูโจว ซึ่งแวดล้อมไปด้วยสวนสาธารณะริมทะเลสาบ ศูนย์จัดแสดงสินค้า พิพิธภัณฑ์ โรงแรม ฯลฯ ถือเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของเมืองซูโจว

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ