ชิกะโคเก็นสกีรีสอร์ท จังหวัดนากาโนะ ประเทศญี่ปุ่น

  • อ่าน (3,973)
  • By Webmaster
  • 15:58:45 | 13 มี.ค. 2564

ชิกะโคเก็นสกีรีสอร์ท จังหวัดนากาโนะ ประเทศญี่ปุ่น

Shiga Kogen Ski Resort, Nagano, Japan 


ชิกะโคเก็นสกีรีสอร์ทเป็นพื้นที่เล่นสกีที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น

             ชิกะโคเก็นสกีรีสอร์ท (Shiga Kogen Ski Resort) เป็นพื้นที่เล่นสกีและสโนว์บอร์ดบนภูเขาแห่งใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น โดยมีสกีรีสอร์ทที่เชื่อมถึงกันจำนวน 18 แห่งแตกต่างกันไปตามระดับของความสูงชันและระดับความสามารถของผู้เล่น และยังมีลิฟต์กระเช้าไฟฟ้าและรถบัสไว้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย ที่นี่นอกจากจะมีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่สวยงามของเนินเขาและหุบเขาที่ขาวโพลน แต่ยังมีสภาพอากาศที่มีความหนาวเย็นยาวนานราวครึ่งปีกินระยะเวลาตั้งแต่ประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงปลายเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้หิมะมีคุณภาพเหมาะสมกับการเล่นสกีเป็นอย่างมาก จึงทำให้ชิกะโคเก็นสกีรีสอร์ท เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดนากาโนะ


แผนที่ตั้ง ชิกะโคเก็นสกีรีสอร์ท (Shiga Kogen Ski Resort) จังหวัดนากาโนะ ประเทศญี่ปุ่น


แผนที่ลานสกีต่างๆ ภายในพื้นที่ของชิกะโคเก็นสกีรีสอร์ท แถบตัวเลขสีชมพูคือลานสกีที่เปิดให้บริการ แถบตัวเลขสีเหลืองคือลานสกีที่เปิดให้บริการเป็นบางส่วน และแถบตัวเลขสีเทาคือลานสกีที่ปิดให้บริการ (ขอขอบคุณภาพจาก https://www.shigakogen-ski.com/map / ข้อมูลปี 2021)


ประวัติ

             ชิกะโคเก็นสกีรีสอร์ท เป็นกลุ่มสกีรีสอร์ท 18 แห่งที่รวมกลุ่มกันเพื่อสร้างลานสกีรวมแห่งใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น โดยมีพื้นที่เล่นสกีหลากหลายพื้นที่ตั้งแต่ระดับความสูง 1,340 เมตรไปจนถึง 2,307 เมตร และที่นี่ยังเคยเป็นที่จัดแข่งขันสกีในกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปีค.ศ. 1998 อีกด้วย

             ชิกะโคเก็นสกีรีสอร์ทตั้งอยู่ในเขตของพื้นที่อุทยานแห่งชาติชิกะโคเก็นที่ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก (ShigaKogen UNESCO Eco Park National Park) ที่เน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติและพัฒนาให้สังคมอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้โดยไม่ทำร้ายธรรมชาติ ด้วยเหตุนี้พื้นที่ละแวกนี้จึงมีแต่สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อย่างเช่น สวนลิงหิมะจิโกคุดานิ และออนเซ็นต่างๆ ที่อยู่ในบริเวณใกล้กัน


ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้

กฎระเบียบต่างๆ ที่จำเป็นต้องรู้ในการเล่นสกีที่ชิกะโคเก็นสกีรีสอร์ท มีดังนี้

             1. ผู้เข้าใช้บริการจะต้องไม่แกล้งผู้อื่น หรือทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ

             2. ผู้เล่นสกีต้องควบคุมความเร็วตามสภาพพื้นที่ สภาพอากาศ และสภาพของหิมะ และเล่นตามทักษะที่มี รวมถึงความเหมาะสมกับสภาพร่างกายของตนเอง ผู้เล่นสกีต้องเล่นสกีในความเร็วที่สามารถหยุดได้ทันเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

             3. ผู้เล่นสกีต้องไม่กีดขวางผู้เล่นสกีอื่นๆ ที่เล่นอยู่ตรงหน้า

             4. ผู้เล่นสกีต้องเงยหน้ามองทางเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยเมื่อจะต้องแซงนักสกีคนอื่นๆ หรือเมื่อใช้ทางร่วม หรือตัดผ่านทางลาดชัน

             5. ผู้เล่นสกีต้องไม่นั่งลงกีดขวางช่องทางสกี นอกจากนี้ผู้เล่นสกีต้องหลีกเลี่ยงการหยุดในเส้นทางที่แคบ และในพื้นที่ที่ไม่สามารถมองเห็นได้จากที่สูง หากผู้เล่นสกีล้มต้องรีบพาตัวเองออกจากเส้นทางสกีทันที

             6. ผู้เล่นสกีต้องใช้ไหล่ทางของเส้นทางในการไต่ขึ้นเนิน เดิน หรือหยุด

             7. ต้องติดสายคล้องขากับรองเท้าสกีและสโนว์บอร์ดทุกครั้ง

             8. ต้องปฏิบัติตามประกาศ ป้ายสัญลักษณ์ และคำเตือนออกอากาศ ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำจากหน่วยลาดตระเวนสกีและเจ้าหน้าที่ลานสกีอย่างเคร่งครัด

             9. หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น กรุณาแจ้งกู้ภัยและหน่วยแจ้งเตือน และคุณต้องระบุตัวตนเพื่อยืนยันตนเองไม่ว่าคุณจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุหรือไม่เพราะคุณอาจจะต้องเป็นพยาน

             10. ห้ามเข้าไปในพื้นที่หวงห้าม และบริเวณที่มีเชือกกั้นโดยเด็ดขาดตลอดเวลา

             11. หากเกิดอุบัติเหตุนอกพื้นที่เล่นสกี และต้องใช้การปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือที่ดำเนินการโดยหน่วยลาดตระเวนลานสกี ทางสกีรีสอร์ทจะเรียกเก็บเงินจากผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น


แนวลิฟต์กระเช้าไฟฟ้าสำหรับขึ้นลงแต่ละพื้นที่สกี


บรรยากาศอันสวยงามของพื้นที่โดยรอบ


หิมะขาวโพลนปกคลุมหนาจนมีความเหมาะสมในการเล่นสกี


ลานสกีแห่งหนึ่งภายในสกรีรีสอร์ท


บรรยากาศผู้มาเล่นสกีในพื้นที่ที่มีความลาดชันน้อย


อาคารต่างๆ ภายในบริเวณสกีรีสอร์ท


อาคารต่างๆ ภายในบริเวณสกีรีสอร์ท


การเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ (Narita International Airport) ไปยังสถานีรถไฟนากาโนะ (Nogano Station)

             - รถยนต์ (Car) จาก Narita International Airport ไปยัง Nagano Station โดยขึ้นทางด่วน มีระยะทางประมาณ 314 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 10 นาที

             - รถไฟ (Train) จาก Narita International Airport ไปยัง Nagano Station โดยรถไฟนั้น จะต้องไปเปลี่ยนขบวนรถไฟที่ Tokyo Station โดยมีวิธีการเดินทางตามความสะดวกอยู่ 2 วิธี ดังนี้

             วิธีแรก เริ่มจาก Narita International Airport ให้เดินมายัง Narita Airport Terminal 2-3 Station เพื่อขึ้นรถไฟด่วนไปลงยัง Tokyo Station จากนั้นต่อรถไฟด่วนสายที่ไปเมืองนากาโนะไปลงยัง Nagano Station ใช้เวลาเดินทางโดยรวมประมาณ 2 ชั่วโมง 55 นาที 

             วิธีที่สอง เริ่มจาก Narita International Airport ให้เดินมายัง Narita Airport Terminal 1 เพื่อขึ้นรถบัส Airport Limousine Bus ไปลงยัง Tokyo Station จากนั้นต่อรถไฟด่วนสายที่ไปเมืองนากาโนะไปลงยัง Nagano Station ใช้เวลาเดินทางมากกว่าวิธีแรกประมาณสิบห้านาที

หมายเหตุ 1. สามารถตรวจสอบข้อมูลสายรถไฟ ตารางเวลา และราคาค่าโดยสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Japan Transit Planner https://world.jorudan.co.jp/mln/en/?sub_lang=nosub

                2. สามารถตรวจสอบข้อมูลเวลาเดินรถและค่าโดยสารของ Airport Limousine Bus เพิ่มเติมได้ที่ https://webservice.limousinebus.co.jp/web/en/  


การเดินทางจากสถานีรถไฟนากาโนะ (Nogano Station) ไปยังชิกะโคเก็นสกีรีสอร์ท (Shiga Kogen Ski Resort)

             - รถยนต์ (Car) จาก Nagano Station ไปยัง Shiga Kogen Ski Resort มีระยะทางประมาณ 42 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที

             - รถประจำทาง (Bus) จาก Nagano Station ให้เดินไปขึ้นรถบัส บริเวณประตูทางออกสถานี Nagano Station East Exit และลงป้าย Shiga Kogen ก็จะถึงยัง Shiga Kogen Ski Resort มีระยะทางโดยรวมประมาณ 42 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที


เวลาทำการเปิด-ปิด

             เดือนธันวาคม ถึง เดือนเมษายน ลานสกีเปิดทำการ 8:30 น. - 16:00 น.


แนวลิฟต์กระเช้าไฟฟ้าสำหรับโดยสารขึ้นลงเนินเขา


นักสกีกำลังโดยสารลิฟต์กระเช้าไฟฟ้า (ขอขอบคุณภาพจาก https://www.shigakogen-ski.com/en )


อัตราค่าเข้าชม

             ตั๋วสามารถใช้เข้าลานสกี ขึ้นลิฟต์กระเช้าไฟฟ้า และรถบัส ภายในชิกะโคเก็นสกีรีสอร์ทได้ทั้งหมด และประเภทตั๋วที่ได้รับความนิยม มีดังนี้

ตั๋ว4ชั่วโมง

             - ผู้ใหญ่อายุ 19-59 ปี ราคา 4,800 เยน

             - ผู้สูงวัยอายุ 60 ปีขึ้นไป ราคา 4,100 เยน

             - เด็กนักเรียนอายุ 13-18 ปี ราคา ราคา 4,100 เยน

             - เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ราคา 2,400 เยน

ตั๋ว 1 วัน

             - ผู้ใหญ่อายุ 19-59 ปี ราคา 5,600 เยน

             - ผู้สูงวัยอายุ 60 ปีขึ้นไป ราคา 4,700 เยน

             - เด็กนักเรียนอายุ 13-18 ปี ราคา 4,700 เยน

             - เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ราคา 2,700 เยน

ตั๋ว 2 วัน

             - ผู้ใหญ่อายุ 19-59 ปี ราคา 10,500 เยน

             - ผู้สูงวัยอายุ 60 ปีขึ้นไป ราคา 8,900 เยน

             - เด็กนักเรียนอายุ 13-18 ปี ราคา 8,900 เยน

             - เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ราคา 5,200 เยน 

ตั๋ว 3 วัน

             - ผู้ใหญ่อายุ 19-59 ปี ราคา 15,500 เยน

             - ผู้สูงวัยอายุ 60 ปีขึ้นไป ราคา 13,100  เยน

             - เด็กนักเรียนอายุ 13-18 ปี ราคา 13,100  เยน

             - เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ราคา 7,700  เยน

ตั๋วผู้ใหญ่และเด็ก (ผู้ใหญ่ 1 คน และเด็ก 1 คน)

             - ตั๋ว 1 วัน ราคา 7,400 เยน

             - ตั๋ว 2 วัน ราคา 14,100 เยน

             - ตั๋ว 3 วัน ราคา 20,800 เยน

หมายเหตุ สามารถดูข้อมูลตั๋วประเภทอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://www.shigakogen-ski.com/en/lift-tickets


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

             เดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน


ชิกะโคเก็นสกีรีสอร์ทเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักสกี


             
นักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยว Shiga Kogen Ski Resort สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                         ชิกะโคเก็นสกีรีสอร์ท จังหวัดนากาโนะ ประเทศญี่ปุ่น

                         (Shiga Kogen Ski Resort, Nagano, Japan)

                         ระดับความนิยม : 

                         อัตราค่าเข้าชม : เริ่มต้นที่ 4,800 เยน

                         เวลาเปิด-ปิด : เดือนธันวาคม ถึง เดือนเมษายน ลานสกีเปิดทำการ 8:30 น. - 16:00 น.

                         ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : เดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน

                         สถานที่ตั้ง : จังหวัดนากาโนะ ประเทศญี่ปุ่น

                         โทรศัพท์ : (+81) 269-33-4379

                         เว็บไซต์ : https://www.shigakogen-ski.com/en

                         ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/en/jp/nagano-shi/224701/weather-forecast/224701

                                          เว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งเมืองนากาโนะ http://en.nagano-cvb.or.jp/

                                          เว็บไซต์องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น https://www.jnto.go.jp/

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

14 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

โตเกียว (Tokyo) เป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นและยังครองตำแหน่งเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก จึงไม่น่าแปลกใจที่เมืองเก่าแก่ รุ่มรวยด้วยประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมแห่งนี้จะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายให้ผู้มาเยือนได้ชม ตลอดจนเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก และนี่คือ 14 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในโตเกียวที่ Palanla ได้รวบรวมมาฝากกัน

อ่านต่อ

ย่านอูเอโนะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ย่านอูเอโนะ (Ueno) ในโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นย่านประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะในมหานครโตเกียวของญี่ปุ่นมายาวนาน โดยเริ่มมีการสร้างรากฐานมาตั้งแต่ยุคเมจิ ปัจจุบันอูเอโนะเป็นย่านที่มีชีวิตชีวา ผสมผสานเสน่ห์ดั้งเดิมและความทันสมัยเข้าไว้ด้วยกัน รายล้อมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจหลายแห่ง

อ่านต่อ

ศูนย์กลางการเงินโลกเซี่ยงไฮ้ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

ศูนย์กลางการเงินโลกเซี่ยงไฮ้ (Shanghai World Financial Center) อาคารความสูง 492 เมตร ซึ่งเคยเป็นตึกสูงที่สุดในประเทศจีน ก่อนที่จะถูกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (Shanghai Tower) ชิงตำแหน่งนี้ไปครองในปี ค.ศ.2015

อ่านต่อ

วัดเต๋าฉินชี่ หยางเตี้ยน เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

วัดเต๋าฉินชี่ หยางเตี้ยน (Shanghai Qinci Yangdian Taoist Temple) แห่งเมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นวัดลัทธิเต๋าที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดในเซี่ยงไฮ้ สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 3

อ่านต่อ

เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ (Shanghai Tower) เป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศจีน กับความสูง 632 เมตร (2,073 ฟุต) ในย่านธุรกิจ Lujiazui ของเมืองเซี่ยงไฮ้

อ่านต่อ

11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดคานากาว่า ประเทศญี่ปุ่น

จังหวัดคานากาว่า (Kanagawa) เป็นเขตปกครองตนเองที่ตั้งอยู่ใน ภูมิภาคคันโต ของประเทศญี่ปุ่น จังหวัดนี้เป็นที่ตั้งของเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายเมืองด้วยกัน อาทิ คามาคุระ (Kamakura) โยโกฮาม่า (Yokohama) และฮาโกเน่ (Hakone)…Palanla ได้รวบรวมเอา 11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดคานากาว่า ตั้งแต่ชายหาด พระใหญ่ วัดเก่าแก่ ศาลเจ้า ไชน่าทาวน์ สวนสนุก อควาเรียม ทะเลสาบ ไปจนถึงกระเช้าลอยฟ้าและจุดชมภูเขาไฟฟูจิ มาไว้แล้วในบทความนี้

อ่านต่อ

สวนหลิวหยวน เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

สวนหลิวหยวน หรือ สวนสิงโต (Lion Forest Garden) เป็นสวนจีนโบราณที่สวยงาม ตั้งอยู่ในเมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน สวนแห่งนี้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของและชื่อหลายครั้งตลอดหลายศตวรรษ สวนหลิวหยวน ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสวนคลาสสิกที่สำคัญที่สุดของซูโจว และเป็นส่วนหนึ่งของ "สวนคลาสสิกของซูโจว" ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) ในปี ค.ศ.2000

อ่านต่อ

สวนจัวเจิ้ง เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

สวนจัวเจิ้ง (Humble Administrator’s Garden) เป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดในซูโจวและได้ชื่อว่าเป็นสวนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศจีนตอนใต้ สวนแห่งนี้ถูกใช้เป็นฉากหลังของภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์จีนหลายเรื่องด้วยกัน และได้รับการบันทึกให้เป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก (UNESCO) ในปี ค.ศ. 1997

อ่านต่อ

เนินเขาเสือ เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

เนินเขาเสือ หรือเนินหู่ชิว (Tiger Hill) ได้ชื่อว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในซูโจว นักท่องเที่ยวนิยมปีนขึ้นไปชมทิวทัศน์ธรรมชาติที่มีเสน่ห์และโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าของซูโจว ไม่ว่าจะเป็นหลุมศพโบราณ บ่อน้ำ เจดีย์ และห้องสมบัติ เหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสความสวยงามของทิวทัศน์ในวรรณคดีจีนโบราณ โดยที่นี่ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) ด้วย

อ่านต่อ

ทะเลสาบจินจี เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

ทะเลสาบจินจี (Jinji Lake) ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในซูโจว ซึ่งแวดล้อมไปด้วยสวนสาธารณะริมทะเลสาบ ศูนย์จัดแสดงสินค้า พิพิธภัณฑ์ โรงแรม ฯลฯ ถือเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของเมืองซูโจว

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ