ชิกะโคเก็นสกีรีสอร์ท จังหวัดนากาโนะ ประเทศญี่ปุ่น

  • อ่าน (2,864)
  • By Webmaster
  • 15:58:45 | 13 มี.ค. 2564

ชิกะโคเก็นสกีรีสอร์ท จังหวัดนากาโนะ ประเทศญี่ปุ่น

Shiga Kogen Ski Resort, Nagano, Japan 


ชิกะโคเก็นสกีรีสอร์ทเป็นพื้นที่เล่นสกีที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น

             ชิกะโคเก็นสกีรีสอร์ท (Shiga Kogen Ski Resort) เป็นพื้นที่เล่นสกีและสโนว์บอร์ดบนภูเขาแห่งใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น โดยมีสกีรีสอร์ทที่เชื่อมถึงกันจำนวน 18 แห่งแตกต่างกันไปตามระดับของความสูงชันและระดับความสามารถของผู้เล่น และยังมีลิฟต์กระเช้าไฟฟ้าและรถบัสไว้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย ที่นี่นอกจากจะมีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่สวยงามของเนินเขาและหุบเขาที่ขาวโพลน แต่ยังมีสภาพอากาศที่มีความหนาวเย็นยาวนานราวครึ่งปีกินระยะเวลาตั้งแต่ประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงปลายเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้หิมะมีคุณภาพเหมาะสมกับการเล่นสกีเป็นอย่างมาก จึงทำให้ชิกะโคเก็นสกีรีสอร์ท เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดนากาโนะ


แผนที่ตั้ง ชิกะโคเก็นสกีรีสอร์ท (Shiga Kogen Ski Resort) จังหวัดนากาโนะ ประเทศญี่ปุ่น


แผนที่ลานสกีต่างๆ ภายในพื้นที่ของชิกะโคเก็นสกีรีสอร์ท แถบตัวเลขสีชมพูคือลานสกีที่เปิดให้บริการ แถบตัวเลขสีเหลืองคือลานสกีที่เปิดให้บริการเป็นบางส่วน และแถบตัวเลขสีเทาคือลานสกีที่ปิดให้บริการ (ขอขอบคุณภาพจาก https://www.shigakogen-ski.com/map / ข้อมูลปี 2021)


ประวัติ

             ชิกะโคเก็นสกีรีสอร์ท เป็นกลุ่มสกีรีสอร์ท 18 แห่งที่รวมกลุ่มกันเพื่อสร้างลานสกีรวมแห่งใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น โดยมีพื้นที่เล่นสกีหลากหลายพื้นที่ตั้งแต่ระดับความสูง 1,340 เมตรไปจนถึง 2,307 เมตร และที่นี่ยังเคยเป็นที่จัดแข่งขันสกีในกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปีค.ศ. 1998 อีกด้วย

             ชิกะโคเก็นสกีรีสอร์ทตั้งอยู่ในเขตของพื้นที่อุทยานแห่งชาติชิกะโคเก็นที่ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก (ShigaKogen UNESCO Eco Park National Park) ที่เน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติและพัฒนาให้สังคมอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้โดยไม่ทำร้ายธรรมชาติ ด้วยเหตุนี้พื้นที่ละแวกนี้จึงมีแต่สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อย่างเช่น สวนลิงหิมะจิโกคุดานิ และออนเซ็นต่างๆ ที่อยู่ในบริเวณใกล้กัน


ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้

กฎระเบียบต่างๆ ที่จำเป็นต้องรู้ในการเล่นสกีที่ชิกะโคเก็นสกีรีสอร์ท มีดังนี้

             1. ผู้เข้าใช้บริการจะต้องไม่แกล้งผู้อื่น หรือทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ

             2. ผู้เล่นสกีต้องควบคุมความเร็วตามสภาพพื้นที่ สภาพอากาศ และสภาพของหิมะ และเล่นตามทักษะที่มี รวมถึงความเหมาะสมกับสภาพร่างกายของตนเอง ผู้เล่นสกีต้องเล่นสกีในความเร็วที่สามารถหยุดได้ทันเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

             3. ผู้เล่นสกีต้องไม่กีดขวางผู้เล่นสกีอื่นๆ ที่เล่นอยู่ตรงหน้า

             4. ผู้เล่นสกีต้องเงยหน้ามองทางเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยเมื่อจะต้องแซงนักสกีคนอื่นๆ หรือเมื่อใช้ทางร่วม หรือตัดผ่านทางลาดชัน

             5. ผู้เล่นสกีต้องไม่นั่งลงกีดขวางช่องทางสกี นอกจากนี้ผู้เล่นสกีต้องหลีกเลี่ยงการหยุดในเส้นทางที่แคบ และในพื้นที่ที่ไม่สามารถมองเห็นได้จากที่สูง หากผู้เล่นสกีล้มต้องรีบพาตัวเองออกจากเส้นทางสกีทันที

             6. ผู้เล่นสกีต้องใช้ไหล่ทางของเส้นทางในการไต่ขึ้นเนิน เดิน หรือหยุด

             7. ต้องติดสายคล้องขากับรองเท้าสกีและสโนว์บอร์ดทุกครั้ง

             8. ต้องปฏิบัติตามประกาศ ป้ายสัญลักษณ์ และคำเตือนออกอากาศ ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำจากหน่วยลาดตระเวนสกีและเจ้าหน้าที่ลานสกีอย่างเคร่งครัด

             9. หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น กรุณาแจ้งกู้ภัยและหน่วยแจ้งเตือน และคุณต้องระบุตัวตนเพื่อยืนยันตนเองไม่ว่าคุณจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุหรือไม่เพราะคุณอาจจะต้องเป็นพยาน

             10. ห้ามเข้าไปในพื้นที่หวงห้าม และบริเวณที่มีเชือกกั้นโดยเด็ดขาดตลอดเวลา

             11. หากเกิดอุบัติเหตุนอกพื้นที่เล่นสกี และต้องใช้การปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือที่ดำเนินการโดยหน่วยลาดตระเวนลานสกี ทางสกีรีสอร์ทจะเรียกเก็บเงินจากผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น


แนวลิฟต์กระเช้าไฟฟ้าสำหรับขึ้นลงแต่ละพื้นที่สกี


บรรยากาศอันสวยงามของพื้นที่โดยรอบ


หิมะขาวโพลนปกคลุมหนาจนมีความเหมาะสมในการเล่นสกี


ลานสกีแห่งหนึ่งภายในสกรีรีสอร์ท


บรรยากาศผู้มาเล่นสกีในพื้นที่ที่มีความลาดชันน้อย


อาคารต่างๆ ภายในบริเวณสกีรีสอร์ท


อาคารต่างๆ ภายในบริเวณสกีรีสอร์ท


การเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ (Narita International Airport) ไปยังสถานีรถไฟนากาโนะ (Nogano Station)

             - รถยนต์ (Car) จาก Narita International Airport ไปยัง Nagano Station โดยขึ้นทางด่วน มีระยะทางประมาณ 314 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 10 นาที

             - รถไฟ (Train) จาก Narita International Airport ไปยัง Nagano Station โดยรถไฟนั้น จะต้องไปเปลี่ยนขบวนรถไฟที่ Tokyo Station โดยมีวิธีการเดินทางตามความสะดวกอยู่ 2 วิธี ดังนี้

             วิธีแรก เริ่มจาก Narita International Airport ให้เดินมายัง Narita Airport Terminal 2-3 Station เพื่อขึ้นรถไฟด่วนไปลงยัง Tokyo Station จากนั้นต่อรถไฟด่วนสายที่ไปเมืองนากาโนะไปลงยัง Nagano Station ใช้เวลาเดินทางโดยรวมประมาณ 2 ชั่วโมง 55 นาที 

             วิธีที่สอง เริ่มจาก Narita International Airport ให้เดินมายัง Narita Airport Terminal 1 เพื่อขึ้นรถบัส Airport Limousine Bus ไปลงยัง Tokyo Station จากนั้นต่อรถไฟด่วนสายที่ไปเมืองนากาโนะไปลงยัง Nagano Station ใช้เวลาเดินทางมากกว่าวิธีแรกประมาณสิบห้านาที

หมายเหตุ 1. สามารถตรวจสอบข้อมูลสายรถไฟ ตารางเวลา และราคาค่าโดยสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Japan Transit Planner https://world.jorudan.co.jp/mln/en/?sub_lang=nosub

                2. สามารถตรวจสอบข้อมูลเวลาเดินรถและค่าโดยสารของ Airport Limousine Bus เพิ่มเติมได้ที่ https://webservice.limousinebus.co.jp/web/en/  


การเดินทางจากสถานีรถไฟนากาโนะ (Nogano Station) ไปยังชิกะโคเก็นสกีรีสอร์ท (Shiga Kogen Ski Resort)

             - รถยนต์ (Car) จาก Nagano Station ไปยัง Shiga Kogen Ski Resort มีระยะทางประมาณ 42 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที

             - รถประจำทาง (Bus) จาก Nagano Station ให้เดินไปขึ้นรถบัส บริเวณประตูทางออกสถานี Nagano Station East Exit และลงป้าย Shiga Kogen ก็จะถึงยัง Shiga Kogen Ski Resort มีระยะทางโดยรวมประมาณ 42 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที


เวลาทำการเปิด-ปิด

             เดือนธันวาคม ถึง เดือนเมษายน ลานสกีเปิดทำการ 8:30 น. - 16:00 น.


แนวลิฟต์กระเช้าไฟฟ้าสำหรับโดยสารขึ้นลงเนินเขา


นักสกีกำลังโดยสารลิฟต์กระเช้าไฟฟ้า (ขอขอบคุณภาพจาก https://www.shigakogen-ski.com/en )


อัตราค่าเข้าชม

             ตั๋วสามารถใช้เข้าลานสกี ขึ้นลิฟต์กระเช้าไฟฟ้า และรถบัส ภายในชิกะโคเก็นสกีรีสอร์ทได้ทั้งหมด และประเภทตั๋วที่ได้รับความนิยม มีดังนี้

ตั๋ว4ชั่วโมง

             - ผู้ใหญ่อายุ 19-59 ปี ราคา 4,800 เยน

             - ผู้สูงวัยอายุ 60 ปีขึ้นไป ราคา 4,100 เยน

             - เด็กนักเรียนอายุ 13-18 ปี ราคา ราคา 4,100 เยน

             - เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ราคา 2,400 เยน

ตั๋ว 1 วัน

             - ผู้ใหญ่อายุ 19-59 ปี ราคา 5,600 เยน

             - ผู้สูงวัยอายุ 60 ปีขึ้นไป ราคา 4,700 เยน

             - เด็กนักเรียนอายุ 13-18 ปี ราคา 4,700 เยน

             - เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ราคา 2,700 เยน

ตั๋ว 2 วัน

             - ผู้ใหญ่อายุ 19-59 ปี ราคา 10,500 เยน

             - ผู้สูงวัยอายุ 60 ปีขึ้นไป ราคา 8,900 เยน

             - เด็กนักเรียนอายุ 13-18 ปี ราคา 8,900 เยน

             - เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ราคา 5,200 เยน 

ตั๋ว 3 วัน

             - ผู้ใหญ่อายุ 19-59 ปี ราคา 15,500 เยน

             - ผู้สูงวัยอายุ 60 ปีขึ้นไป ราคา 13,100  เยน

             - เด็กนักเรียนอายุ 13-18 ปี ราคา 13,100  เยน

             - เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ราคา 7,700  เยน

ตั๋วผู้ใหญ่และเด็ก (ผู้ใหญ่ 1 คน และเด็ก 1 คน)

             - ตั๋ว 1 วัน ราคา 7,400 เยน

             - ตั๋ว 2 วัน ราคา 14,100 เยน

             - ตั๋ว 3 วัน ราคา 20,800 เยน

หมายเหตุ สามารถดูข้อมูลตั๋วประเภทอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://www.shigakogen-ski.com/en/lift-tickets


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

             เดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน


ชิกะโคเก็นสกีรีสอร์ทเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักสกี


             
นักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยว Shiga Kogen Ski Resort สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                         ชิกะโคเก็นสกีรีสอร์ท จังหวัดนากาโนะ ประเทศญี่ปุ่น

                         (Shiga Kogen Ski Resort, Nagano, Japan)

                         ระดับความนิยม : 

                         อัตราค่าเข้าชม : เริ่มต้นที่ 4,800 เยน

                         เวลาเปิด-ปิด : เดือนธันวาคม ถึง เดือนเมษายน ลานสกีเปิดทำการ 8:30 น. - 16:00 น.

                         ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : เดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน

                         สถานที่ตั้ง : จังหวัดนากาโนะ ประเทศญี่ปุ่น

                         โทรศัพท์ : (+81) 269-33-4379

                         เว็บไซต์ : https://www.shigakogen-ski.com/en

                         ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/en/jp/nagano-shi/224701/weather-forecast/224701

                                          เว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งเมืองนากาโนะ http://en.nagano-cvb.or.jp/

                                          เว็บไซต์องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น https://www.jnto.go.jp/

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

25 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

เกียวโต (Kyoto) มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย เพราะเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่นมาก่อน ที่นี่จึงเต็มไปด้วยร่องรอยของความเจริญรุ่งเรืองในอดีต ไม่ว่าจะเป็นวัดและศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีความสวยงามและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ทั้งยังเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอย่างแท้จริง Palanla ได้รวบรวม 25 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเกียวโตมาให้ในบทความนี้

อ่านต่อ

15 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

โอซาก้า เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ทั้งยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมกันหนาแน่น ตลอดปี เพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย แลนด์มาร์กสำคัญระดับโลก สถาปัตยกรรมสวยๆ ที่แสดงออกมาผ่านอาคาร บ้านเรือน รวมถึงโอซาก้ายังมีจุดเด่นในเรื่องของอาหาร การกิน ที่ขึ้นชื่อว่าอุดมสมบูรณ์ เพราะมีย่านของกินอร่อยๆ แทรกตัวอยู่แทบทุกพื้นที่ จนถูกยกให้เป็นหนึ่งในจังหวัดที่เต็มไปด้วยเสน่ห์เฉพาะของตัวเองที่มีเรื่องราว และสถานที่ให้ได้ไปเยี่ยมชมและเรียนรู้มากมาย

อ่านต่อ

ศาลเจ้าฟูจิซัง ฮอนกู เซนเง็น ไทฉะ จังหวัดชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

ศาลเจ้าฟูจิซัง ฮอนกู เซนเง็น ไทฉะ (Fujisan Hongu Sengen Taisha) ศาลเจ้าอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี สร้างขึ้นเพื่อเป็นการบวงสรวงเทพเจ้าของภูเขา เพื่อให้หยุดการปะทุของภูเขาไฟฟูจิในช่วงที่มีการระเบิด ถือเป็นศาลเจ้าที่สำคัญที่สุดของภูมิภาค

อ่านต่อ

ทะเลสาบทานูกิ จังหวัดชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

ทะเลสาบทานูกิ (Lake Tanuki) คือส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติฟูจิ ฮาโกเนะ อิซุ (Fuji-Hakone-Izu) ถือเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่ง และมีบรรยากาศโดยรอบที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ ยังคงความเป็นธรรมชาติ

อ่านต่อ

วัดชิเทนโนจิ จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

วัดชิเทนโนจิ (Shitennoji Temple) วัดชื่อดังเก่าแก่ของโอซาก้า ที่มีอายุกว่า 1,400 ปี กับเอกลักษณ์อันโดดเด่นคือเจดีย์ห้าชั้นที่มีความงดงามตามสไตล์ญี่ปุ่น และยังเป็นต้นแบบของเจดีย์แดงที่มีวิวภูเขาไฟฟูจิที่ปรากฏบ่อยๆ ตามภาพโปรโมทการท่องเที่ยวญี่ปุ่นนั่นเอง

อ่านต่อ

ริงคู พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

ริงคู พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต (Rinku Premiem Outlet) เอ้าท์เล็ตเซ็นเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นตะวันตก ฝั่งอยู่ตรงข้ามท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ

อ่านต่อ

ชิงช้าสวรรค์เท็มโปซาน จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

ชิงช้าสวรรค์เท็มโปซาน (Tempozan Giant Ferris Wheel) ชิงช้าสวรรค์ขนาดมหึมาริมอ่าวในเมืองโอซาก้าที่เปิดให้บริการมานานกว่า 25 ปี ในอดีตยังเคยเป็นชิงช้าสวรรค์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกด้วย

อ่านต่อ

โกเบ ซันดะ พรีเมียม เอาท์เล็ต จังหวัดเฮียวโงะ ประเทศญี่ปุ่น

โกเบ ซันดะ พรีเมียม เอาท์เล็ต (Kobe Sanda Premium Outlet) เอาท์เล็ตมอลล์บนพื้นที่เปิดโล่ง ที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามทันสมัย แวดล้อมด้วยบรรยากาศดีๆ

อ่านต่อ

9 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดวาคายามะ ประเทศญี่ปุ่น

จังหวัดวาคายามะเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในแถบคันไซใกล้กับเมืองโอซาก้า เป็นจังหวัดติดทะเลอีกแห่งหนึ่งที่เดินทางสะดวกและมีสถานที่ที่น่าสนใจหลายแห่งให้ท่องเที่ยวได้ทั้งครอบครัว อีกทั้งยังขึ้นชื่อในเรื่องอาหารทะเลสดใหม่อีกด้วย วันนี้ทาง Palanla จึงได้รวบรวม 9 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดวาคายามะ มาฝากทุกท่านเพื่อเป็นแนวทางในการท่องเที่ยวแถบคันไซกันในบทความนี้

อ่านต่อ

ตลาดโทเระโทเระ จังหวัดวาคายามะ ประเทศญี่ปุ่น

ตลาดโทเระโทเระ (Toretore Market) เป็นตลาดอาหารทะเลที่มีชื่อเสียงของจังหวัดวาคายามะ ตลาดตั้งอยู่ภายในอาคารขนาดใหญ่ พื้นที่ภายในบริเวณสะอาดกว้างขวาง และจัดแบ่งเป็นโซนต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ ง่ายต่อการเดินชมและเลือกซื้อ อาหารทะเลขึ้นชื่อของตลาดแห่งนี้คือปลาทะเลเพราะจังหวัดวาคายามะเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลที่ทำการประมง อาหารทะเลที่นี่จึงสดใหม่และมีคุณภาพ และนอกจากจะมีอาหารทะเลสดๆ ให้เลือกซื้อแล้วยังมีของฝากต่างๆ ที่เป็นสินค้าท้องถิ่นในจังหวัดวาคายามะให้เลือกซื้ออีกด้วย อีกทั้งยังมีโซนของร้านอาหารต่างๆ ให้เลือกทานได้ตามใจชอบ

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ