มหาวิหารซานมาร์โค และ พิพิธภัณฑ์ซานมาร์โค เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี

  • อ่าน (4,020)
  • By Webmaster
  • 12:50:07 | 29 เม.ย. 2563

 มหาวิหารซานมาร์โค และ พิพิธภัณฑ์ซานมาร์โค เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี

Basilica di San Marco & Museo di San Marco, Venice, Italy 


มหาวิหารซานมาร์โคตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจัตุรัสเปียซซ่าซานมาร์โค

           มหาวิหารซานมาร์โค หรือ มหาวิหารเซนต์มาร์ค (Basilica di San Marco / St. Mark's Basilica) ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของจัตุรัสเปียซซาซานมาร์โค หรือ จตุรัสเซนต์มาร์ค (Piazza San Marco / St. Mark's Square) มหาวิหารแห่งนี้เป็นมหาวิหารประจำเมืองเวนิส ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานร่างของนักบุญซานมาร์โค หรือ นักบุญมาร์ค อัครสาวกของพระเยซูคริสต์ ที่นี่จึงเป็นมหาวิหารเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปี เป็นศูนย์รวมใจของคริสตศาสนิกชน และเป็นแลนด์มาร์กที่มีสถาปัตยกรรมผสมผสานที่สวยงามล้ำค่า โดดเด่นด้วยรูปปั้นนักบุญมาร์คที่ด้านบนจั่วและสัญลักษณ์สิงโตทองมีปีก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเวนิส นอกจากนี้ยังมีส่วนของพิพิธภัณฑ์ซานมาร์โค หรือ พิพิธภัณฑ์เซนต์มาร์ค (Museo di San Marco / St. Mark’s Museum) ที่เก็บรักษาและจัดแสดงโบราณวัตถุ และศิลปะเชิงประวัติศาสตร์มากมายที่หาดูได้ยาก ที่นี่จึงเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของเมืองเวนิสที่คุ้มค่าต่อการมาเที่ยวชม


แผนที่ตั้งมหาวิหารซานมาร์โคและพิพิธภัณฑ์ซานมาร์โค (Basilica di San Marco & Museo di San Marco) เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี

ประวัติ

           มหาวิหารซานมาร์โค หรือ มหาวิหารเซนต์มาร์ค สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่นักบุญมาร์โค หรือ นักบุญมาร์ค (San Marco Evangelista / St. Mark the Evangelist) หนึ่งในสิบสองอัครสาวกของพระเยซูคริสต์ ผู้ที่เป็นอัครทูตเดินทางไปเผยแพร่ศาสนาคริสต์ยังเมืองต่างๆ ในดินแดนยุโรปและตะวันออกกลางในช่วงต้นคริสตกาล และยังเป็นผู้ประพันธ์เนื้อหาส่วนหนึ่งในพระคัมภีร์อีกด้วย ในตอนที่ท่านเดินทางไปเผยแพร่ศาสนาคริสต์ยังตะวันออกกลาง การเผยแพร่ศาสนาในระยะแรกเป็นไปได้ด้วยดี ท่านได้ก่อตั้งโบสถ์ขึ้นในเมืองอเล็กซานเดรีย (Alexandria) ในประเทศอียิปต์ (Egypt) และดำรงตำแหน่งบิชอปคนแรก แต่แล้วในช่วงปีค.ศ. 68 เกิดความขัดแย้งระหว่างศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามขึ้น ท่านนักบุญถูกจับกุมตัวและประหารชีวิต ร่างของท่านถูกฝังไว้ยังสุสานที่โบสถ์แห่งนั้นนับแต่นั้นมา

           เวลาผ่านไปหลายร้อยปี จนกระทั่งในปีค.ศ. 828 นายบูโอโน ชาวเกาะมาลาม็อคโค (Buono da Malamocco) และนายรัสทิโค จากเขตทอร์เซลโล่ (Rustico da Torcello) สองพ่อค้าชาวเวเนเชียนได้เดินทางไปทำธุระยังเมือง อเล็กซานเดรีย และได้แวะสักการะร่างของนักบุญมาร์คที่โบสถ์ในเมืองนั้น และได้รู้ข่าวร้ายว่าอีกไม่นานโบสถ์แห่งนี้กำลังจะถูกทางการอาหรับยึดครองและทุบทำลายเพื่อสร้างเป็นมัสยิด และยังมีแผนที่จะนำเอาหินอ่อนและเสาของโบสถ์คริสต์นี้ไปสร้างพระราชวังในเมืองบาบิลอนอีกด้วย พวกเขาจึงตัดสินใจวางแผนขนย้ายร่างของนักบุญมาร์คออกมาจากโบสถ์เพื่อกลับไปยังเมืองเวนิส โดยสลับเอาศพอื่นไปใส่ไว้แทน แล้วย้ายเอาร่างของนักบุญมาร์คไปใส่ไว้ในตะกร้าคลุมด้วยกองกะหล่ำปลีกับเนื้อหมู ซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามของศาสนาอิสลาม พวกเขาจึงผ่านด่านตรวจที่ท่าเรือมาได้อย่างง่ายดายเพราะชาวมุสลิมมักหลีกเลี่ยงเนื้อหมู ด้วยแผนการนี้พวกเขาจึงนำตะกร้าที่ซ่อนร่างนักบุญมาร์คขึ้นเรือกลับมายังเมืองเวนิสได้สำเร็จในที่สุด พวกเขานำร่างนักบุญมาร์คมาส่งยังเมืองเวนิสโดยสวัสดิภาพในวันที่ 31 มกราคม ค.ศ. 828 โดย Doge Giustiniano Particiaco เจ้าเมืองเวนิสในตอนนั้นทรงรับร่างของนักบุญมาร์คไว้ และนำไปประดิษฐานไว้ชั่วคราวที่พระราชวัง Ducale Palace ในระหว่างรอการก่อสร้างมหาวิหารซานมาร์โค 

           การก่อสร้างมหาวิหารได้เริ่มต้นขึ้นในปีค.ศ. 1063 ในช่วงของราชวงศ์ Doge Domenico Contarini มหาวิหารนี้สร้างในรูปแบบผสมผสานของสถาปัตยกรรมอิตาเลียนโกธิก (Italian Gothic architecture) สถาปัตยกรรมไบเซนไทน์ (Byzantine architecture) และสถาปัตยกรรมเวเนเชียนโกธิก (Venetian Gothic architecture) และยังมีการตกแต่งภายในด้วยกระจกโมเสก ด้านบนเป็นหลังคาโดมจำนวนห้าโดม นอกจากนี้ที่บนยอดจั่วของหลังคาด้านหน้าของมหาวิหารแห่งนี้ยังตกแต่งด้วยรูปปั้นของนักบุญมาร์คที่ประทับอยู่บนยอดอย่างโดดเด่น และข้างใต้รูปปั้นนักบุญมาร์คจะเป็นรูปปั้นสิงโตทองที่ชื่อว่า “The Lion of Saint Mark” ซึ่งเป็นรูปปั้นสิงโตมีปีกถือดาบด้วยอุ้งเท้าและถือพระคัมภีร์ที่จารึกข้อความว่า “Pax Tibi Marce Evangelista Meus” (หมายถึง Peace to You Oh Mark My Evangelist) ซึ่งเป็นรูปปั้นที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่นักบุญมาร์ค และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเวนิส ซึ่งสิงโตศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมายในเชิงพลังอำนาจ เกียรติ และความกล้าหาญ (ซึ่งเราจะพบสัญลักษณ์สิงโตศักดิ์สิทธิ์นี้ตามสถานที่สำคัญต่างๆ รวมถึงโลโก้บริษัทบางแห่งของประเทศอิตาลี) มหาวิหารสร้างแล้วเสร็จในปีค.ศ. 1094 และร่างของนักบุญมาร์คก็ได้รับการประดิษฐานไว้ในสุสานหินอ่อนด้านล่างแท่นบูชา และมีการจัดงานเฉลิมฉลองเพื่อรำลึกถึงนักบุญมาร์คในวันที่ 25 เมษายนของทุกปี มหาวิหารซานมาร์โคเป็นมหาวิหารหลวงมาหลายร้อยปี จนกระทั่งได้รับการสถาปนาให้เป็นมหาวิหารประจำเมืองเวนิสนับตั้งแต่ปีค.ศ. 1807 เป็นต้นมา นอกจากนี้ มหาวิหารนี้ยังมีชื่อเล่นว่า Chiesa d'Oro มีความหมายว่า Church of Gold หรือ โบสถ์ทองคำ อีกด้วย

           ในส่วนของพิพิธภัณฑ์ซานมาร์โค หรือ พิพิธภัณฑ์เซนต์มาร์ค สร้างขึ้นในช่วงปลายของศตวรรษที่ 19 เป็นสถานที่เก็บรักษาและจัดแสดงศิลปะเชิงประวัติศาสตร์หลากหลายประเภท โดยผลงานที่มีชื่อเสียงที่จัดแสดงที่นี่ก็อย่างเช่น รูปปั้นควอดริกา (Quadriga) และชิ้นส่วนของแท่นบูชาที่ชื่อว่า Weekday Altar-Piece ซึ่งมีอายุอยู่ในช่วงกลางของศควรรษที่ 14 ศิลปะที่ใช้ตกแต่งแท่นบูชาเป็นฝีมือของ Paolo Veneziano เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของมหาวิหาร และยังมีส่วนจัดแสดงพรมของชาวเปอร์เซียน (Persian carpets) โบราณวัตถุทางศาสนา เศษกระจกโมเสกโบราณ และภาพเขียนที่ถ่ายทอดเรื่องราวของมหาวิหารและทางศาสนา  นอกจากนี้ยังมีส่วนจัดแสดงที่ชื่อว่า Pala d’oro ที่จัดแสดงแท่นบูชาอันเก่าแก่ และคลังสมบัติ ที่เก็บรักษาและจัดแสดงสมบัติล้ำค่าโบราณมากมาย ด้วยเหตุนี้ มหาวิหารซานมาร์โคจึงเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กสำคัญของเมืองเวนิสที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากตลอดทั้งปี


มหาวิหารนี้สร้างด้วยสถาปัตยกรรมอิตาเลียนโกธิก สถาปัตยกรรมไบเซนไทน์ และสถาปัตยกรรมเวเนเชียนโกธิก มีลักษณะของเสาหินและซุ้มโค้ง 


ด้านบนประตูแต่ละบานตกแต่งด้วยภาพเขียนที่บอกเล่าเรื่องราวทางศาสนาคริสต์ 


ระเบียงด้านบนประดับด้วยรูปปั้นม้าทองสัมฤทธิ์สองคู่รวมสี่ตัวเรียกว่า Triumphal Quadriga เหนือขึ้นไปเป็นสัญลักษณ์สิงโตทองเซนต์มาร์ค 


ภาพเขียนเก่าแก่ด้านบนซุ้มประตูถ่ายทอดความเป็นมาของมหาวิหาร 


ภาพเขียนเก่าแก่ด้านบนซุ้มประตูถ่ายทอดความเป็นมาของมหาวิหาร


ทัศนีภาพจากด้านบนระเบียงของหมาวิหารซานมาร์โค บริเวณด้านหลังรูปปั้นม้า สามารถมองเห็นจัตุรัสซานมาร์โคได้ทั่วทั้งบริเวณ 


Triumphal Quadriga รูปปั้นม้าทองสัมฤทธิ์ทั้งสี่ 


จากมุมนี้ สามารถมองเห็นหอนาฬิกาเซนต์มาร์คที่ตั้งอยู่ทางด้านเหนือของมหาวิหารได้อย่างชัดเจน

 
หอนาฬิกาเซนต์มาร์คประดับด้วยรูปปั้นสิงโตสิงโตเซนต์มาร์คสัญลักษณ์แห่งเวนิส (รูปซ้าย) นาฬิกามีลักษณะเป็นสัญลักษณ์ของสิบสองราศี กลุ่มดาว และเลขโรมันยี่สิบสี่ตัว (รูปขวา)


ทัศนียภาพฝั่งอาคารด้านเหนือของจัตุรัสเมื่อมองจากระเบียงของมหาวิหาร 


ทัศนียภาพทางฝั่งทิศใต้จะมองเห็นจัตุรัสซานมาร์โคที่ติดริมฝั่งทะเล และพระราชวังปาลัซโซ่ดูคาเลทางด้านซ้ายของภาพ และอาคารหอสมุดที่อยู่ตรงกันข้ามพระราชวัง


หอระฆังซานมาร์โคเมื่อมองจากด้านข้างอาคารมหาวิหาร

การเดินทางจากสนามบินเวนิสมาร์โคโปโล (Venice Marco Polo Airport / Aeroporto di Venezia-Marco Polo) ไปยังสถานีรถไฟเวเนเซียซานตาลูเซีย (Stazione di Venezia Santa Lucia)

             - รถยนต์ (Car) จาก Venice Marco Polo Airport ไปยัง Stazione di Venezia Santa Lucia มีระยะทางประมาณ 13.7 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที

             - รถประจำทาง (Bus) จาก Venice Marco Polo Airport ให้เดินมายังท่ารถ Aeroporto Marco Polo เพื่อขึ้นรถบัสสาย Venezia P. Roma (ออกทุก 20 นาที) มุ่งหน้าไปยังเมือง Venice โดยเมื่อไปถึงเมืองเวนิส รถบัสจะจอดให้ลงบริเวณท่ารถ Venezia Piazzale Roma ATVO ที่จัตุรัสโรมา (Piazzale Roma) จากนั้นเดินต่อไปประมาณ 450 เมตร ก็จะถึงยัง Stazione di Venezia Santa Lucia มีระยะทางโดยรวมประมาณ 13.7 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที

หมายเหตุ : Stazione di Venezia Santa Lucia เป็นสถานีรถไฟหลักของเมืองเวนิสที่มีเส้นทางเดินรถเชื่อมต่อกับเมืองต่างๆ ในประเทศอิตาลี รวมถึงเมืองต่างๆ ในประเทศแถบยุโรป แต่ขนส่งสาธารณะหลักภายในเมืองเวนิส จะใช้การเดินทางทางน้ำโดย “เรือประจำทาง” ที่เรียกว่า “Water-bus” ซึ่งมีท่าเรือครอบคลุมทั่วเมือง โดยท่าเรือบริเวณด้านหน้า Stazione di Venezia Santa Lucia มีจำนวน 4 ท่าแยกตามเส้นทางเดินเรือ ได้แก่ Ferrovia “A”, Ferrovia “B”, Ferrovia “C” และ Ferrovia “D”

การเดินทางจากสถานีรถไฟเวเนเซียซานตาลูเซีย (Stazione di Venezia Santa Lucia) ไปยังมหาวิหารซานมาร์โคและพิพิธภัณฑ์ซานมาร์โค (Basilica di San Marco & Museo di San Marco)

 

             - เรือ (Ferry) จาก Stazione di Venezia Santa Lucia เดินไปยังท่าเรือ Ferrovia D เพื่อขึ้น Water-bus สาย 1 จากนั้นลงที่ท่าเรือ San Marco-Zaccaria และเดินต่อไปอีกประมาณ 200 เมตร ก็จะถึงยัง Basilica di San Marco & Museo di San Marco ใช้เวลาเดินทางโดยรวมประมาณ 43 นาที

เวลาเปิด-ปิด

             วันที่ 29 ตุลาคม - 15 เมษายน

                     โบสถ์ : เปิดเวลา 9:30 น. - 17:00 น. (วันอาทิตย์และวันหยุดเปิดเวลา 14:00 น. - 16:30 น.)

                     พิพิธภัณฑ์ : เปิดเวลา 9:45 น. - 16:45 น.

                     ส่วน Pala d’oro : เปิดเวลา 9:45 น. - 16:45 น. (วันอาทิตย์และวันหยุดเปิดเวลา 14:00 น. - 16:30 น.)

                     ส่วน Treasury : เปิดเวลา 9:45 น. - 16:45 น. (วันอาทิตย์และวันหยุดเปิดเวลา 14:00 น. - 16:30 น.)


             วันที่ 16 เมษายน - 28 ตุลาคม

                     โบสถ์ : เปิดเวลา 9:30 น. - 17:00 น. (วันอาทิตย์และวันหยุดเปิดเวลา 14:00 น. - 17:00 น.)

                     พิพิธภัณฑ์ : เปิดเวลา 9:35 น. - 17:00 น.

                     ส่วน Pala d’oro : เปิดเวลา 9:35 น. - 17:00 น. (วันอาทิตย์และวันหยุดเปิดเวลา 14:00 น. - 17:00 น.)

                     ส่วน Treasury : เปิดเวลา 9:45 น. - 17:00 น. (วันอาทิตย์และวันหยุดเปิดเวลา 14:00 น. - 17:00 น.)


นกท้องถิ่นที่อาศัยอยู่บริเวณจัตุรัสเปียซซ่าซานมาร์โคซึ่งเป็นบริเวณที่มีฝูงนกจำนวนมาก
 

อัตราค่าเข้าชม

           ภายในโบสถ์ไม่เสียค่าเข้าชม

           ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ : ตั๋วผู้ใหญ่ราคา 5 Euro / ตั๋วเด็กอายุ 6-18 ปี ราคา 2.50 Euro

           ค่าเข้าชมส่วน Pala d’oro : ตั๋วผู้ใหญ่ราคา 2 Euro / ตั๋วเด็กอายุ 6-18 ปี ราคา 1 Euro

           ค่าเข้าชมส่วน Treasury : ตั๋วผู้ใหญ่ราคา 3 Euro / ตั๋วเด็กอายุ 6-18 ปี ราคา 1.5 Euro


ความสวยงามของมหาวิหารและหอนาฬิกาในช่วงเช้ามืด

เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

           ตลอดทั้งปี

 

             นักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยว Basilica di San Marco และ Museo di San Marco สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                          มหาวิหารซานมาร์โคและพิพิธภัณฑ์ซานมาร์โค เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี

                          (Basilica di San Marco & Museo di San Marco, Venice, Italy)

                          ระดับความนิยม : 

                          อัตราค่าเข้าชม : ภายในโบสถ์ไม่เสียค่าเข้าชม

                                                 ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ : ตั๋วผู้ใหญ่ราคา 5 Euro / ตั๋วเด็กอายุ 6-18 ปี ราคา 2.50 Euro

                                                 ค่าเข้าชมส่วน Pala d’oro : ตั๋วผู้ใหญ่ราคา 2 Euro / ตั๋วเด็กอายุ 6-18 ปี ราคา 1 Euro

                                                 ค่าเข้าชมส่วน Treasury : ตั๋วผู้ใหญ่ราคา 3 Euro / ตั๋วเด็กอายุ 6-18 ปี ราคา 1.5 Euro

                          เวลาเปิด-ปิด : วันที่ 29 ตุลาคม - 15 เมษายน

                                                โบสถ์ : เปิดเวลา 9:30 น. - 17:00 น. (วันอาทิตย์และวันหยุดเปิดเวลา 14:00 น. - 16:30 น.)

                                                พิพิธภัณฑ์ : เปิดเวลา 9:45 น. - 16:45 น.

                                                ส่วน Pala d’oro : เปิดเวลา 9:45 น. - 16:45 น. (วันอาทิตย์และวันหยุดเปิดเวลา 14:00 น. - 16:30 น.)

                                                ส่วน Treasury : เปิดเวลา 9:45 น. - 16:45 น. (วันอาทิตย์และวันหยุดเปิดเวลา 14:00 น. - 16:30 น.)

                                            วันที่ 16 เมษายน - 28 ตุลาคม

                                                โบสถ์ : เปิดเวลา 9:30 น. - 17:00 น. (วันอาทิตย์และวันหยุดเปิดเวลา 14:00 น. - 17:00 น.)

                                                พิพิธภัณฑ์ : เปิดเวลา 9:35 น. - 17:00 น.

                                                ส่วน Pala d’oro : เปิดเวลา 9:35 น. - 17:00 น. (วันอาทิตย์และวันหยุดเปิดเวลา 14:00 น. - 17:00 น.)

                                                ส่วน Treasury : เปิดเวลา 9:45 น. - 17:00 น. (วันอาทิตย์และวันหยุดเปิดเวลา 14:00 น. - 17:00 น.)

                          ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

                          สถานที่ตั้ง : เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี

                          โทรศัพท์ : (+39) 041 2708311

                          เว็บไซต์ : http://www.basilicasanmarco.it/    

                          ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/th/it/italy-weather

                                      เว็บไซต์ทางการของเมืองเวนิส https://www.veneziaunica.it/en

                                      เว็บไซต์ทางการของประเทศอิตาลี http://www.italia.it/en/home.html   

                                      เว็บไซต์การท่องเที่ยวของประเทศอิตาลี https://www.italyguides.it/en

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

15 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

กรุงลอนดอน (London) เป็นเมืองหลวงของประเทศอังกฤษ และสหราชอาณาจักร และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสหภาพยุโรป นอกจากมหานครแห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้ว ลอนดอนยังเต็มไปด้วยสีสันแห่งแฟชั่น และศิลปะ ทำให้ที่นี่เป็นเมืองที่มีอิทธิพลไปทั่วโลก และเป็นที่เข้าใจกันว่าปัจจุบันลอนดอนกลายเป็นเมืองสากลหลักของโลก วันนี้ Palanla จะพาไปชม 15 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในลอนดอน ประเทศอังกฤษที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง

อ่านต่อ

หอนาฬิกาบิ๊กเบน กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร (อังกฤษ)

หอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben) เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในลอนดอนที่มีชื่อเสียงก้องโลก และเป็นสมบัติล้ำค่าของประเทศอังกฤษมานานกว่า 160 ปี โดยแต่เดิมนั้นคำว่าบิ๊กเบนเป็นชื่อของระฆังใบที่ใหญ่ที่สุดในหอนาฬิกา เรียกอีกอย่างว่า “มหาระฆัง” หรือ “เดอะเกรทเบลล์” มีน้ำหนักถึง 13 ตัน

อ่านต่อ

ทัวร์รถบัสฮอฟออน ฮอฟออฟ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร (อังกฤษ)

ทัวร์รถบัสฮอฟออน ฮอฟออฟ (Hop-On Hop-Off) ในลอนดอน เป็นวิธีท่องเที่ยวที่จะเปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม และชมแลนด์มาร์กสำคัญต่างๆ ของกรุงลอนดอนได้อย่างเรียกว่าน่าจะครบถ้วนมากที่สุดรูปแบบหนึ่งจากบนรถบัสเปิดประทุน พร้อมหูฟังที่สามารถเลือกเสียงบรรยายได้ถึง 5 ภาษา โดยสามารถขึ้นและลงรถบัสนี้ ณ จุดจอดใดก็ได้ที่กำหนดไว้ กี่ครั้งก็ได้ตามที่ต้องการ

อ่านต่อ

ถนนออกซ์ฟอร์ด กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร (อังกฤษ)

ถนนออกซ์ฟอร์ด (Oxford Street ) หนึ่งในถนนช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของลอนดอน มีร้านขายสินค้าแบรนด์เนมขนาดใหญ่หลายแห่ง และยังมีร้านค้าขนาดใหญ่มากมายบนถนนสายนี้มากกว่า 300 ร้านค้า

อ่านต่อ

จัตุรัสรัฐสภา กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร (อังกฤษ)

จัตุรัสรัฐสภา (Parliament Square) เป็นจัตุรัสที่มีสนามหญ้าขนาดใหญ่ อาคารโดยรอบสวยงาม และมีรูปปั้นของบุคคลสำคัญของอังกฤษอยู่ทั่วจัตุรัส

อ่านต่อ

โซโห กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร (อังกฤษ)

มีคำกล่าวที่ว่า “หากมาลอนดอนเเล้วไม่ได้มาช้อปปิ้งที่ Soho ถือว่ายังเที่ยวไม่ครบ” เพราะย่านนี้รวมไว้ด้วยแหล่งช้อบปิ้งชั้นนำ และยังโดดเด่นด้วยร้านบูติกที่เรียกได้ว่าน่าสนใจที่สุดในลอนดอน

อ่านต่อ

เกล็นฟินแนน เวียดัคท์ เขตอินเวอร์เนส-ไชร์ ประเทศสกอตแลนด์

เกล็นฟินแนน เวียดัคท์ (Glenfinnan Viaduct) เป็นสะพานรถไฟคอนกรีตที่ยาวที่สุดของประเทศสกอตแลนด์ เส้นทางรถไฟนี้วิ่งระหว่างเมืองกลาสโกว์กับเมืองมัลเลก บรรยากาศสองข้างมีความสวยงามเป็นอย่างมากจากทิวทัศน์ของหุบเขา โดยเฉพาะบริเวณสะพานรถไฟที่ผ่านหมู่บ้านเกล็นฟินแนนที่จะมองเห็นทั้งหุบเขาและทะเลสาบน้ำจืดล็อกชิเอลอันกว้างใหญ่ สะพานรถไฟเกล็นฟินแนน เวียดัคท์ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่อง โดยโด่งดังมากที่สุดในภาพยนตร์เรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ที่ใช้เป็นฉากเส้นทางรถไฟไปฮอกวอตส์ ไฮไลท์การท่องเที่ยวที่นี่จะอยู่ในช่วงฤดูร้อนที่จะมีรถไฟจักรไอน้ำให้บริการตลอดเส้นทาง ซึ่งนอกจากจะได้ชมทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วยังได้บรรยากาศคลาสสิกของรถไฟอีกด้วย

อ่านต่อ

ปราสาทสเตอร์ลิง เมืองสเตอร์ลิง ประเทศสกอตแลนด์

ปราสาทสเตอร์ลิง (Stirling Castle) เป็นหนึ่งในปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในสกอตแลนด์ และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และทางสถาปัตยกรรมมากที่สุดอีกด้วย ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมยุคเรอเนซองส์กับสถาปัตยกรรมโกธิกตอนปลาย ทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมน่าประทับใจที่สุดในสกอตแลนด์ และควรค่าแก่การเที่ยวชมเป็นอย่างมาก โดยไฮไลท์ของการเที่ยวชมปราสาทแห่งนี้คือการเดินชมบริเวณโดยรอบอาคารต่างๆ บริเวณห้องโถงใหญ่ ชมพรมทอมือเจ็ดผืนบนผนังห้องโถงชั้นใน สำรวจห้องใต้ดินของพระราชวัง และสวนควีนแอนน์ นอกจากนี้ยังมีส่วนของนิทรรศการปราสาท แกลเลอรี และพิพิธภัณฑ์การทหารให้เที่ยวชมอีกด้วย

อ่านต่อ

7 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์

เมืองกลาสโกว์เป็นเมืองท่าริมแม่น้ำไคลด์ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของสกอตแลนด์ เมืองกลาสโกว์มีชื่อเสียงทางด้านสถาปัตยกรรมแบบวิกตอเรียนและศิลปะสไตล์อาร์ตนูโว ซึ่งเป็นมรดกตกทอดจากความรุ่งเรืองในศตวรรษที่ 18-20 ของเมืองอันเนื่องมาจากการค้าและการต่อเรือ ปัจจุบันเมืองกลาสโกว์เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมแห่งชาติ และเป็นที่ตั้งของสถาบันสำคัญต่างๆ และสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่น่าเที่ยวชม วันนี้ทาง Palanla จึงได้รวบรวม 7 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองกลาสโกว์มาฝากทุกท่านกันในบทความนี้

อ่านต่อ

สุสานกลาสโกว์ เมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์

สุสานกลาสโกว์ (Glasgow Necropolis) เป็นสุสานสไตล์วิกตอเรียนที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ยๆ ทางทิศตะวันออกของมหาวิหารกลาสโกว์ สุสานแห่งนี้เป็นที่ฝังศพของคนราวห้าหมื่นคน โดยมีทั้งสุสานธรรมดาไปจนถึงสุสานที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบอนุสรณ์ เช่น อนุสาวรีย์จอห์น เฮนรี อเล็กซานเดอร์ และอนุสาวรีย์ชาร์ลส์ เทนแนนต์ สุสานแห่งนี้เป็นหนึ่งในสุสานไม่กี่แห่งที่เก็บบันทึกข้อมูลผู้เสียชีวิต เช่น อาชีพ อายุ เพศ และสาเหตุการเสียชีวิต ปัจจุบันสุสานกลาสโกว์เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองกลาสโกว์ที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากไปเยือนในแต่ละปี เพราะเป็นสุสานเก่าที่มีสถาปัตยกรรมในรูปแบบอนุสรณ์สถานให้เที่ยวชมมากมายซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสุสานแห่งนี้นั่นเอง

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ