ปราสาทซันตันเจโล นครรัฐวาติกัน กรุงโรม ประเทศอิตาลี

  • อ่าน (4,256)
  • By Webmaster
  • 11:46:24 | 8 เม.ย. 2563

ปราสาทซันตันเจโล นครรัฐวาติกัน กรุงโรม ประเทศอิตาลี

Castel Sant'Angelo, Vatican, Rome, Italy

             ปราสาทซันตันเจโล (Castel Sant'Angelo) หรือ หรือสุสานของเฮเดรียน ที่ปัจจุบันคือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อาคารทรงกระบอกโดดเด่นริมฝั่งแม่น้ำไทเบอร์ นครรัฐวาติกัน ที่ในอดีตเคยเป็นทั้งสุสานของกษัตริย์ ปราสาท ป้อมปราการทางทหาร และยังเคยเป็นอาคารที่สูงที่สุดในกรุงโรม


ประวัติ

             ปราสาทซันตันเจโล (Castel Sant'Angelo) หรือ หรือสุสานขอบเฮเดรียนเป็นอาคารทรงกระบอก ตั้งอยู่ริมฝั่งของแม่น้ำไทเบอร์ (Tiber) โดยตั้งอยู่นอกกำแพงของนครรัฐวาติกัน แต่ด้วยสนธิสัญญาของมุสโสลินี (Mussolini) จึงทำให้ปราสาทแห่งนี้จัดว่าเป็นส่วนหนึ่งของนครรัฐวาติกันด้วย ในอดีตปราสาทซันตันเจโล หรือ หรือสุสานขอบเฮเดรียนแห่งนี้ยังเคยเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในกรุงโรมอีกด้วย

             ปราสาทซันตันเจโล หรือ หรือสุสานขอบเฮเดรียนก่อสร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิฮาดริอานุสแห่งโรมัน ราว ค.ศ. 134 - 139 เพื่อใช้เป็นสุสานของพระองค์และราชวงศ์ ภายหลังในสมัยของพระสันตะปาปานิโคลัสที่ 3 สถานที่แห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นป้อมปราการและที่หลบภัย ซึ่งได้มีการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างปราสาทแห่งนี้กับวิหารเซนต์ปีเตอร์ (Saint Peter’s Basilica) เพื่อใช้เป็นทางหลบหนี 

             และหลังจากนั้นก็มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอยู่หลายครั้ง จนกระทั่งในค.ศ. 590 ที่กรุงโรมเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ ก็มีตำนานเล่ากันว่าอัครทูตสวรรค์ได้ปรากฏองค์เหนือปราสาทแห่งนี้และชักดาบขึ้นเพื่อยุติโรคระบาด นี่เองจึงกลายเป็นที่มาของชื่อปราสาทมานับตั้งแต่นั้น ปัจจุบันที่นี่มีบทบาทเป็นพิพิธภัณฑ์ภายใต้ชื่อ "พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราสาทซันตันเจโล" (Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo)


ปราสาทซันตันเจโล (Castel Sant'Angelo) อาคารทรงกระบอกโดดเด่นริมฝั่งแม่น้ำไทเบอร์


สะพานข้ามและแสงไฟสะท้อนเงากระทบลงบนผิดน้ำงดงามตา


ปราสาทซันตันเจโลตั้งอยู่นอกกำแพงของนครรัฐวาติกัน แต่ด้วยสนธิสัญญาของมุสโสลินี (Mussolini) จึงทำให้ปราสาทแห่งนี้จัดว่าเป็นส่วนหนึ่งของนครรัฐวาติกันด้วย


ในอดีตสถานที่แห่งนี้ยังเคยเป็นอาคารที่สูงที่สุดในกรุงโรมด้วย


ประติมากรรมรูปปั้นแกะสลักตามตำนานเทพปกรณัม


การเดินทางจากสนามบินสู่ตัวเมือง

             สนามบินโรม หรือชื่อทางการคือท่าอากาศยานเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟีอูมีชีโน (Leonardo da Vinci-Fiumicino Airport) ภาษาอิตาเลียนใช้ Fiumicino Aeroporto ตั้งอยู่ห่างจากกรุงโรมประมาณ 30 กิโลเมตร จากสนามบินนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าเมืองไปยังสถานีรถไฟหลักคือสถานี Roma Termini ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเดินทางของกรุงโรมได้ด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้

             - รถยนต์ (Car) การเดินทางโดยรถยนต์จากสนามบิน Fiumicino Aeroporto ไปยังสถานี Roma Termini โดยใช้เส้นทางสาย A91 มีระยะทาง 30 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที

             - รถไฟ (Train) จากสนามบิน Fiumicino Aeroporto นักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถไฟสาย RV3231 ไปยังสถานี Roma Termini ได้โดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที


การเดินทางไป Castel Sant’ Angelo

             - รถยนต์ (Car) การเดินทางโดยรถยนต์จากสถานี Roma Termini ไปยัง Castel Sant’ Angelo โดยใช้เส้นทางสาย Corso Vittorio Emanuele II มีระยะทาง 5.2 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที

             - รถประจำทาง (Bus) จากสถานี Roma Termini ไปยัง Castel Sant’ Angelo นักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถประจำทางสาย 64 ไปลงที่ป้าย Ponte Vittorio Emanuele ใช้เวลาประมาณ 20 นาที


เวลาทำการเปิด – ปิด

             เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 9.00 -19.30 น.


ทางเข้าไปชมด้านในอาคาร 


อัตราค่าเข้าชม

             บัตรเข้าชมราคา 14 ยูโร


สิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปเที่ยว Castel Sant’ Angelo

             เมื่อไปเที่ยวปราสาท Castel Sant’ Angelo นอกจากถ่ายภาพอาคารจากด้านนอกแล้ว นักท่องเที่ยวควรได้มีโอกาสแวะเข้าไปเยี่ยมชมด้านในอาคารด้วยเพื่อไม่เป็นการเสียเที่ยว  เพราะนอกจากที่นี่จะเป็นสุสานของกษัตริย์ ปราสาท และป้อมปราการในอดีตแล้ว ปัจจุบันที่นี่ยังเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราสาทซันตันเจโล (Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo) ที่มากไปด้วยสิ่งน่าสนใจต่างๆ ให้ได้เยี่ยมชมภายใน


ป้ายข้อมูลประวัติและความสำคัญของสิ่งที่อยู่ภายในปราสาทซันตันเจโล


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

             นักท่องเที่ยวสามารถไปเที่ยว Castel Sant’ Angelo ได้ตลอดทั้งปี


ประติมากรรมรูปปั้นแกะสลักตามตำนานเทพปกรณัม


ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้

             จากปราสาทซันตันเจโล มีสะพานเชื่อมไปยังมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (Saint Peter’s Basilica) ที่นักท่องเที่ยวสามารถข้ามไปเที่ยวชมต่อได้

 


             นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยวชม Castel Sant’ Angelo สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                         ปราสาทซันตันเจโล นครรัฐวาติกัน กรุงโรม ประเทศอิตาลี

                         (Castel Sant’ Angelo, Vatican, Rome, Italy)

                         ระดับความนิยม : 

                         อัตราค่าเข้าชม : บัตรเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่ราคา 14 ยูโร   

                         เวลาเปิด – ปิด : เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 9.00 -19.30 น.

                         ตั้งอยู่ที่ : Lungotevere Castello, 50, 00193 Roma RM

                         โทรศัพท์ : (+39) 06 681 9111    

                         เว็บไซต์ : http://castelsantangelo.beniculturali.it

                         ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/

                                         เว็บไซต์การท่องเที่ยวเมืองโรม https://www.rome.net/

                                         เว็บไซต์การท่องเที่ยวประเทศอิตาลี http://www.italia.it

                                         ขนส่งสาธารณะเมืองโรม https://www.rome.net/transportation

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

ล่องบอลลูนชม 2 ดินแดนมรดกโลก…พุกาม & คัปปาโดเชีย

หากเอ่ยถึง “พุกาม” (Bagan) เชื่อว่าคงจะนึกถึงสิ่งอื่นใดไปไม่ได้ นอกจากทะเลเจดีย์นับพันที่สร้างมาตั้งแต่สมัยโบราณ ตั้งเรียงรายอยู่บริเวณพื้นที่ของเขตเขตมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์ และหากเอ่ยถึง “คัปปาโดเชีย” (Cappadocia) ประเทศตุรกีหรือตุรเคีย แน่นอนว่าก็คงจะต้องมีภาพของบอลลูนหลากสีลอยล่องอยู่เหนือภูมิประเทศแปลกตา ที่เต็มไปด้วยกลุ่มภูเขาหินรูปกรวยโผล่ขึ้นมาจากพื้นดิน... ในครั้งนี้ Palanla จะพาออกเดินทางไปสัมผัสกับความน่าอัศจรรย์ของ 2 ดินแดนมรดกโลก “พุกาม” และ “คัปปาโดเชีย” ด้วยมุมมองจากบนท้องฟ้าผ่านการล่องบอลลูนลมร้อน พร้อมแล้วไปด้วยกัน!

อ่านต่อ

เกรย์ไฟรเออร์บ็อบบี้ (Greyfriars Bobby Statue) & ฮาจิโกะ (Hachiko)

สุนัข ได้ชื่อว่าเป็นเพื่อนที่แสนดีและซื่อสัตย์ของมนุษย์มายาวนานอยู่ทุกหนแห่งของโลกใบนี้ หลายๆ เรื่องราวถูกถ่ายทอดความประทับใจออกมาผ่านภาพยนตร์ หนังสือ ตลอดจนสร้างเป็นรูปปั้นอนุสรณ์สถานเพื่อเชิดชูและระลึกถึงความรักอันบริสุทธิ์ที่เจ้าตูบและมนุษย์มีต่อกัน เช่นเดียวกับรูปปั้นของสุนัขผู้ซื่อสัตย์ 2 แห่งที่ Palanla จะพาไปชมในวันนี้ ที่แรกคือ รูปปั้นสุนัขเกรย์ไฟรเออร์บ็อบบี้ (Greyfriars Bobby Statue) เมืองเอดินเบอระ ประเทศสกอตแลนด์ และอีกที่คือ รูปปั้นสุนัขฮาจิโกะ (Hachiko) ที่เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ

8 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

อิสตันบูล (Istanbul) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นนคร 2 ทวีป ซึ่งมีช่องแคบบอสฟอรัสเป็นเส้นแบ่งระหว่างยุโรปและเอเชียแห่งนี้ คือเมืองที่รุ่มรวยไปด้วยประวัติศาสตร์ความเป็นมานับพันๆ ปี จึงไม่น่าแปลกใจหากอิสตันบลูจะเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่และงดงามทรงคุณค่ามากมายที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นยุโรปและเอเชียจากอดีตจนถึงปัจจุบัน Palanla จะพาไปชม 8 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองอิสตันบูลที่หากมีโอกาสไปเยือนประเทศตุรกีไม่ควรพลาด

อ่านต่อ

ล่องเรือชมวิวช่องแคบบอสฟอรัส เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

ช่องแคบบอสฟอรัส เป็นช่องแคบเล็กๆ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของตุรกี เคยเป็นทั้งเส้นทางการค้าที่สำคัญ และยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญมาจนถึงปัจจุบัน การล่องเรือชมวิวช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise) จึงเป็นวิธีที่ดีที่จะได้สัมผัสบรรยากาศ สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมที่หลากหลายของอิสตันบูล

อ่านต่อ

อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน (Yerebatan Sarnici) คือหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของตุรกี ดินแดนที่เต็มไปด้วยประวัติความเป็นมามากกว่าพันปี อุโมงค์เก่าแก่ขนาดใหญ่แห่งนี้คือสถานที่เก็บน้ำในสมัยโบราณที่ยังคงความยิ่งใหญ่และงดงาม กับเอกลักษณ์โดดเด่นอย่างเสากรีกที่ค้ำเรียงรายมากถึง 336 ต้น และเสาเมดูซ่าพร้อมตำนานที่เล่าขานกันมาหลายชั่วอายุคน รวมถึงซากโบราณของพระราชวังใต้ดินแห่งกรุงคอนสแตนติโนเปิลสมัยไบเซนไทน์อีกด้วย

อ่านต่อ

ตลาดเครื่องเทศ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

ตลาดเครื่องเทศ (Historical Spice Bazaar / Egyptıan Spıce Bazaar) ในอิสตันบูล เป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในโลก ตลาดแห่งนี้มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ในสมัยจักรวรรดิออตโตมัน เดิมทีเป็นจุดแลกเปลี่ยนเครื่องเทศ ผ้าไหม และสินค้าอื่นๆ จากเอเชียมาสู่ยุโรป

อ่านต่อ

10 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี

บูดาเปสต์ (Budapest) เป็นเมืองหลวงของประเทศฮังการี ตัวเมืองถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่งด้วยแม่น้ำดานูบที่ไหลผ่านกลางเมือง ทำให้ในเมืองเต็มไปด้วยบรรยากาศโรแมนติกจากสถาปัตยกรรมอันสวยงามเปี่ยมเสน่ห์ที่รอคอยให้นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมเยือน Palanla ได้รวบรวมเอา 10 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเมืองบูดาเปสต์มาให้แล้วในบทความนี้

อ่านต่อ

12 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองปราก สาธารณรัฐเช็ก

ปราก (Prague) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก ประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลนี้ ตั้งอยู่ใจกลางของทวีปยุโรป ในอดีต เมืองปรากเคยเป็นศูนย์กลางการปกครองอันยิ่งใหญ่ของทวีปยุโรป ซึ่งอารยธรรมแห่งความยิ่งใหญ่ และเปี่ยมไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานนั้น ก็ยังคงสะท้อนอยู่ในวิถีชีวิตของชาวเมือง วัฒนธรรมประเพณี สถาปัตยกรรม ฯลฯ ราวกับมรดกที่สืบทอด และรักษากันมาอย่างดี จนถูกยกให้เป็นเมืองที่มีความน่าหลงใหล ควรค่าแก่การไปสัมผัสความเป็นยุโรปมากที่สุด โดยเมืองปรากยังได้รับการประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก จากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ด้วย ปัจจุบันเมืองนี้นับเป็นหนึ่งในหมุดหมายสำคัญ ของบรรดานักท่องเที่ยวที่มาเยือนทวีปยุโรป ไปชม 12 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองปรากพร้อมๆ กันกับ Palanla!

อ่านต่อ

ถนนแฟชั่นบูดาเปสต์ เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี

ถนนแฟชั่นบูดาเปสต์ (Fashion Street Budapest) เป็นถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงในใจกลางเมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี ถนนสายนี้เป็นที่รู้จักในด้านร้านค้าแฟชั่นชั้นนำจากแบรนด์ระดับโลก อาทิ Gucci, Louis Vuitton, Dior, Armani, Prada และ Chanel ถนนสายนี้ยังเต็มไปด้วยร้านอาหาร บาร์ และคาเฟ่มากมาย จึงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวและชาวเมืองบุดาเปสต์เองด้วย

อ่านต่อ

ล่องเรือดินเนอร์ในบูดาเปสต์ เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี

ล่องเรือดินเนอร์ในบูดาเปสต์ (Dinner Cruise Budapest) เป็นวิธียอดเยี่ยมในการชมความสวยงามของเมืองบูดาเปสต์ โดยขณะที่เรือล่องไปตามแม่น้ำดานูบ (Danube River) นักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่สวยงามของสะพาน พระราชวัง และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ รวมทั้งอิ่มอร่อยกับอาหารรสเลิศและเครื่องดื่มแสนอร่อย

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ