• อ่าน(3101)
  • By
 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

อนุสรณ์สถานพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย

อนุสรณ์สถานพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด (Hellfire Pass Interpretive Centre) เป็นอนุสรณ์สถานในรูปแบบพิพิธภัณฑ์แห่งความทรงจำที่จัดแสดงเรื่องราวของสงครามโลกครั้งที่ 2 และความยากลำบากในการสร้างทางรถไฟสายมรณะ โดยเฉพาะบริเวณช่องเขาขาดที่ต้องตัดเส้นทางผ่านภูเขา ซึ่งเป็นงานที่ยากลำบากและโหดร้ายต่อเชลยศึกที่ถูกเกณฑ์มาสร้างทางรถไฟแห่งนี้จนมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก และนักท่องเที่ยวยังจะได้เดินไปชมเส้นทางบริเวณช่องเขาขาดที่มีสภาพแวดล้อมอันเงียบสงบและทำให้ระลึกถึงความโหดร้ายในอดีตได้จากบรรยากาศโดยรอบอีกด้วย

อ่านต่อ

พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ประเทศไทย

พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี (Chanthaburi Gem and Jewelry Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์อัญมณีที่นำเสนอแบบ Live Museum จัดแสดงและสาธิตการผลิต และเจียระไนพลอยที่น่าตื่นตาตื่นใจ บอกเล่าเรื่องราวการทำพลอยตั้งแต่การขุดไปจนถึงการเจียระไน ที่นี่ยังเป็นสถานที่จัดแสดงสินค้าและนิทรรศการต่างๆ ที่น่าสนใจด้วย

อ่านต่อ

ซุ้มประตูเมืองและพิพิธภัณฑ์เมืองลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ประเทศไทย

ซุ้มประตูเมืองและพิพิธภัณฑ์เมืองลับแล (City Gate & Mueang Lab Lae Museum) หนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองลับแลที่ทำหน้าที่คอยต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง และบอกเล่าเรื่องราว วิถีชีวิต และขนบธรรมเนียมการใช้ชีวิตของผู้คนในเมืองลับแลในอดีตเชื่อมโยงมาจนถึงปัจจุบัน

อ่านต่อ

พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต จังหวัดสกลนคร ประเทศไทย

พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต (Ajarn Man Phurithatto Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระเกจิอาจารย์สายวิปัสสนาที่มีชื่อเสียงและมีศิษยานุศิษย์เป็นจำนวนมาก พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่ภายในวัดป่าสุทธาวาส ภายในจัดแสดงเครื่องอัฐบริขาร รวมถึงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ และประวัติของท่านให้ได้ศึกษาเที่ยวชม นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นขนาดเท่ารูปจริงในอิริยาบทนั่งสมาธิ และมีตู้กระจกบรรจุอัฐิของท่านที่แปรสภาพเป็นผลึกแก้วใสสีขาวอีกด้วย

อ่านต่อ

พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั้น อาจาโร จังหวัดสกลนคร ประเทศไทย

พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั้น อาจาโร (Ajarn Fun Acharo Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสกลนคร ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์สร้างเป็นทรงเจดีย์ฐานกลมกลีบบัวสามชั้นอย่างงดงาม ภายในจัดแสดงประวัติ ภาพถ่าย และเครื่องอัฐบริขารของพระอาจารย์ฝั้น นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นพระอาจารย์ฝั้นขนาดเท่ารูปจริงในอิริยาบทนั่งห้อยเท้าและถือไม้เท้าไว้ในมือ รวมถึงมีตู้กระจกบรรจุอัฐิให้ผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาได้ศึกษาเที่ยวชม

อ่านต่อ

พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน วัดโพนชัย จังหวัดเลย ประเทศไทย

พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน วัดโพนชัย (Phi Ta Khon Museum at Wat Phon Chai) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงความเป็นมาของประเพณีผีตาโขนซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดเลยที่มีมาอย่างช้านาน นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะได้ชมประวัติความเป็นมาของผีตาโขน รวมถึงหน้ากากผีตาโขน และวิธีการทำหน้ากากในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีโซนจัดแสดงประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นอื่นๆ และร้านขายของที่ระลึกให้ได้เที่ยวชมอีกด้วย

อ่านต่อ

บ้านพิพิธภัณฑ์ไทดำ จังหวัดเลย ประเทศไทย

บ้านพิพิธภัณฑ์ไทดำ (Tai Dam Museum House) เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่แสดงถึงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวไทดำที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์อีกกลุ่มหนึ่งในประเทศไทยซึ่งอพยพมาจากประเทศลาวและเวียดนามตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยภายในบริเวณพิพิธภัณฑ์บ้านไทดำได้มีการจัดแสดงบ้านไม้ตามแบบของชาวไทดำ และมีลานกิจกรรมที่แสดงการละเล่น “แซปาง” ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทดำ รวมถึงเครื่องแต่งกายในชุดพื้นเมืองและร้านขายของที่ระลึก

อ่านต่อ

พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย

พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต (Phuket Mining Museum) เป็นสถานที่แสดงความยิ่งใหญ่แห่งประวัติศาสตร์การทำเหมืองแร่ของกะทู้ ซึ่งในอดีตมีการทำเหมืองแร่ดีบุกเกือบทั่วพื้นที่ของตำบล แม้กาลเวลาจะล่วงเลยมาหลายทศวรรษ ทว่าหุบเขาแห่งนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ยังถูกกล่าวขาน และถูกบันทึกไว้ให้เป็นประวัติศาสตร์ของภูเก็ต ผ่านการจัดแสดงที่น่าสนใจภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้

อ่านต่อ

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืด โลกของปลาแม่น้ำโขง จังหวัดนครพนม ประเทศไทย

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืด โลกของปลาแม่น้ำโขง (Maekong Underwater World) เป็นสถานที่จัดแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำโขง และแม่น้ำในจังหวัดนครพนม ทั้งสายพันธุ์ที่พบได้ทั่วไปและสายพันธุ์ที่หายาก โดยไฮไลท์ของที่นี่อยู่ที่อุโมงค์จำลองโลกใต้น้ำที่สามารถชมปลามากมายแหวกว่ายไปมาผ่านกระจกบริเวณผนังและเพดานของอุโมงค์ซึ่งเป็นภาพที่หาชมได้ยาก นอกจากนี้ ภายในตัวอาคารยังมีส่วนแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับปลาแม่น้ำโขง ห้องโสตทัศนศึกษาสำหรับฉายวีดีทัศน์ และร้านขายของที่ระลึกไว้รองรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

อ่านต่อ

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ (The Erawan Museum) เป็นสถานที่แสดงผลงานศิลปะที่ผสมผสานกับความเชื่อทางศาสนาอย่างลงตัว และยังเป็นแลนด์มาร์กอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการอีกด้วย ความโดดเด่นอยู่ที่ประติมากรรมลอยตัวรูปช้างสามเศียรโลหะที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในโลก ภายในแบ่งการจัดแสดงเป็น 3 ส่วน คือ ชั้นสุวรรณภูมิ ชั้นโลกมนุษย์ และชั้นจักรวาล ตามการแบ่งภพภูมิในคัมภีร์ไตรภูมิกถา เมื่อเข้าชมภายในจะได้พบกับงานศิลปะชั้นสูงทั้งเครื่องกระเบื้อง เครื่องเบญจรงค์ งานกระจกสี และงานประติมากรรมอันวิจิตรงดงาม นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยวชมควรแต่งกายสุภาพ

อ่านต่อ

พระธาตุก่องข้าวน้อย จังหวัดยโสธร ประเทศไทย

พระธาตุก่องข้าวน้อย (Phrathat Kong Khao Noi) เป็นเจดีย์เก่าในสมัยขอมราวสองร้อยกว่าปีก่อน ซึ่งตรงกับช่วงอยุธยาตอนปลาย โดยเล่าขานกันถึงที่มาของการสร้างจากเรื่องกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่ของชาวนาหนุ่มที่หิวจนบันดาลโทสะพลั้งมือกระทำมาตุฆาตมารดาตนเอง ด้วยความสำนึกผิดในภายหลังจึงสร้างพระธาตุก่องข้างน้อยขึ้นเพื่ออุทิศให้มารดา

อ่านต่อ

วัดมหาธาตุ จังหวัดยโสธร ประเทศไทย

วัดมหาธาตุ (Wat Mahathat) เป็นวัดในพระอารามหลวงกลางเมืองยโสธร ด้านในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธปฏิมาบุษยรัตน์ หรือพระแก้วขาวซึ่งเจ้าเมืองยโสธรคนแรกได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 และในบริเวณด้านหน้าวัดยังเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุอานนท์สีขาวสะอาดตาซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่บรรจุพระอัฐิธาตุของอานนท์ หนึ่งในพระอัครสาวกของพระพุทธเจ้า

อ่านต่อ

วิมานพญาแถน จังหวัดยโสธร ประเทศไทย

วิมานพญาแถน (Wiman Phaya Tan) ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติของอำเภอเมืองยโสธรบริเวณริมฝั่งลำน้ำทวนฝั่งขวา เป็นพื้นที่สำหรับจัดงานบุญบั้งไฟประจำปีซึ่งเป็นประเพณีประจำจังหวัดที่สืบทอดกันมาอย่างช้านาน โดดเด่นด้วยแลนด์มาร์กขนาดใหญ่ในรูปแบบของอาคารพิพิธภัณฑ์พญานาค ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของพิพิธภัณฑ์พญาคันคาก ซึ่งเป็นสองแลนด์มาร์กที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน โดยชื่อพญาแถนนั้นเป็นชื่อของเทวดาที่ชาวยโสธรมีความเชื่อสืบต่อกันมาว่าเป็นเทวดาผู้มีอิทธิพลต่อฝนฟ้าและลม ส่วนพญานาคและวังบาดาลก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อและความศรัทธาของชาวอีสาน

อ่านต่อ

พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี จังหวัดลำปาง ประเทศไทย

พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี (Dhanabadee Ceramic Museum) สถานที่ที่จะพาผู้มาเยือนย้อนรอยกลับไปสู่ตำนานชามไก่นครลำปางอย่างเจาะลึกและได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนการผลิตอย่างใกล้ชิดตั้งแต่การขึ้นรูปจนออกจากเตาเผาก่อนจะมาเป็นเซรามิคหนึ่งใบ

อ่านต่อ

พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ ประเทศไทย

พิพิธภัณฑ์สิรินธร (Sirindhorn Museum) เป็นศูนย์วิจัยเกี่ยวกับไดโนเสาร์และพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์แห่งแรกของประเทศไทย ที่อนุรักษ์เก็บรวบรวมตัวอย่างซากไดโนเสาร์ รวมถึงสัตว์ชนิดต่างๆ ในสมัยนั้นและจัดแสดงไว้ได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจ ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยเดินทางมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์แห่งนี้กว่าสองแสนถึงสามแสนคน เรียกว่าใครมาเที่ยวกาฬสินธุ์ก็ต้องมาที่นี่ พร้อมความประทับใจกลับไปอย่างแน่นอน

อ่านต่อ

พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย

พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง (Phuwiang Dinosaur Museum) ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดขอนแก่นที่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย ที่มีทั้งความเพลิดเพลิน น่าตื่นตาตื่นใจ และความรู้มอบให้ในขณะเดียวกัน

อ่านต่อ

พิพิธภัณฑ์บ้านจิม ทอมป์สัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

พิพิธภัณฑ์บ้านจิม ทอมป์สัน (Jim Thompson House Museum) เป็นเรือนไทยที่จิม ทอมป์สันออกแบบด้วยการเอาเรือนไทย 6 หลังมาต่อกัน ซึ่งเรือนไทยแต่ละหลังเป็นเรือนเก่าแก่อายุไม่ต่ำกว่า 200 ปี โดยเครื่องเรือนภายในเป็นของเก่าที่เขาชื่นชอบและบางชิ้นออกแบบเอง จึงทำให้เรือนไทยของจิม ทอมป์สันมีความเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนกับที่ใดๆ และด้วยความหลงใหลในผ้าไหมไทย ประกอบกับความปราดเปรื่องในการออกแบบและใช้สี จึงทำให้ชื่อเสียงผ้าไหมไทยของจิม ทอมป์สันเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

อ่านต่อ

วัดป่าโนนสวรรค์ จังหวัดร้อยเอ็ด ประเทศไทย

วัดป่าโนนสวรรค์ (Wat Pa Non Sawan) เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดร้อยเอ็ด ภายในวัดมีความน่าตื่นตาตื่นใจของประติมากรรมปูนปั้นมากมายที่ถ่ายทอดเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติ พระธรรมคำสอน รวมถึงวรรณคดีไทยชื่อดังต่างๆ ให้ได้เดินเที่ยวชม และภายในวัดยังโดดเด่นด้วยองค์เจดีย์ขนาดใหญ่ที่ตกแต่งอย่างงดงาม รวมถึงศิลปะการตกแต่งที่ใช้หม้อดินมาประดับในส่วนต่างๆ โดยรอบจนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว วัดแห่งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดร้อยเอ็ดที่ไม่ควรพลาดชม

อ่านต่อ

สวนหินผางาม จังหวัดเลย ประเทศไทย

สวนหินผางาม (Hin Pha Ngam Park) เป็นแนวภูเขาหินปูนอันสลับซับซ้อนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีทิวทัศน์อันสวยงามแปลกตาจนได้รับสมญานามว่าเป็นคุนหมิงเมืองเลย สามารถเดินชมสถานที่ไปตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ หรือจะนั่งรถอีแต๊กเข้าชมก็ได้ โดยจะมีเจ้าหน้าที่นำเที่ยวชมและบรรยายสถานที่เพื่อให้ความรู้ โดยนอกจากจะได้ชมหน้าผาหินปูนรูปร่างแปลกตากับโพรงถ้ำต่างๆ แล้ว นักท่องเที่ยวยังจะได้ชมต้นไม้หายาก และซากดึกดำบรรพ์ของปะการัง เปลือกหอย ซากพืขที่ฝังตัวอยู่ในหิน เนื่องจากในอดีตพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นท้องทะเลมาก่อน สวนหินผางามจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สายธรรมชาติไม่ควรพลาดชมเป็นอย่างยิ่ง

อ่านต่อ

ลานคริสต์มาสภูเรือ จังหวัดเลย ประเทศไทย

ลานคริสต์มาสภูเรือ (Poinsettia Garden Phu Ruea) เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินในช่วงเทศกาลฤดูหนาวปลายปีที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนยังอำเภอภูเรือ ด้วยบรรยากาศของเทศกาลสวนดอกไม้เมืองหนาวที่จะจัดขึ้นในฤดูหนาวของทุกปี ทำให้ลานแห่งนี้เต็มไปด้วยพอยน์เซตเทียสีแดงซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างมากท่ามกลางสภาพอากาศที่เย็นสบาย สามารถเดินชมสวนและถ่ายภาพสวยๆ เก็บความประทับใจได้ตามอัธยาศัยโดยไม่เสียค่าเข้าชม

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ